Añana

2019/5/25

(Automatikoki sortutako txostena 2019/5/25(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2015 17,13 7,35 1,66 0,79
Industria sektorea (%) 2015 18,38 55,71 32,77 24,26
Eraikuntza sektorea (%) 2015 2,06 4,21 4,91 5,98
Zerbitzu sektorea (%) 2015 62,43 32,73 60,66 68,98
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2016 8,64 10,38 2,09 1,11
Industria sektorean(%) 2016 22,22 25,71 22,36 19,22
Eraikuntza sektorean(%) 2016 18,51 7,42 4,80 5,79
Zerbitzu sektorean(%) 2016 50,61 56,47 70,73 73,86

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2016 55,81 49,16 50,04 48,73
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2016 42,86 44,61 47,37 45,53
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2016 66,32 52,89 52,77 52,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2016 49,69 49,17 50,59 48,45
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2016 36,11 43,23 46,74 44,38
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2016 61,11 54,66 55,19 53,42
Generoen arteko aldea (pp) 2016 25,00 11,43 8,44 9,04
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 4,00 6,50 9,43 8,68
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 6,89 6,08 9,65 9,31
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 2,00 2,73 4,79 4,43
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 1,81 2,71 3,21 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 77,96 30,50 31,59 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 9,00 32,27 19,23 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 4,16 10,33 8,12 6,62
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 4,16 8,51 10,30 11,74
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 62,50 44,52 72,76 78,19
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2018 29,16 36,62 8,80 3,42

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2017 292,20 576,44 556,61 436,16
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2017 43,90 2,45 3,34 2,35
Binztanleko BPG(€) 2015 29.840,00 54.529,00 34.754,00 31.528,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2015 0,90 1,07 1,04 1,03

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2016 18.693,00 18.519,00 19.889,00 20.443,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2016 16.046,00 15.675,00 16.694,00 17.149,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2016 11,74 2,33 1,39 2,71
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2016 53,05 59,85 61,36 59,59

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2016 1.815,56 1.449,21 1.363,67 1.283,95
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2016 526,79 640,54 401,82 327,60
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 457,94 267,14 320,76 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2016 115,76 229,77 70,86 95,01

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2018 -3,20 0,21 0,70 0,22
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2018 -14,20 2,01 6,21 1,94
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2018 6,62 13,42 14,99 14,03
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2018 27,15 21,35 20,50 22,01
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2018 15,89 11,49 9,80 10,92

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2017 0,00 5,53 9,03 7,77
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2017 19,48 11,06 6,43 4,88
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2017 -12,98 -3,38 0,45 -2,07
Biztanleria atzerritarra(%) 2018 4,63 6,27 8,59 6,89

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2018 15,78 5,89 26,41 47,13
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 11,11 21,34 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2016 41,81 37,39 15,29 28,01
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 67,90 66,80 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 1,29 17,64 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 19,86 15,14 29,72 42,25
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 0,00 0,28 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2018 0,61 1,49 2,82 3,83
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2018 0,00 15,61 12,67 12,12
Biztanle-dentsitatea (bizt./Km²) 2018 6,97 8,69 110,64 309,95

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 0,00 5,33 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 51,94 44,95 19,28 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,00 0,35 1,23 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 12,98 44,78 38,06 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 0,00 4,71 4,00 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2013 0,00 6,96 8,35 7,36
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2016 64,10 5,35 3,39 3,78
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 22,79 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 27,44 12,57 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 49,74 46,34 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,01 0,19 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,16 874,57 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 465,90 467,91 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 76,47 78,29 28,62 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 96,64 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2017 0,87 1,02 0,64 0,61
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 51,63 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 69,33 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2018 11,09 12,73 22,13 21,76
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 5,26 4,89 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2016 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2017 244,52 367,47 199,18 178,23

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa