Legutio

2020/4/4

(Automatikoki sortutako txostena 2020/4/4(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 0,64 2,75 1,67 0,96
Industria sektorea (%) 2017 74,23 56,47 32,74 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 1,48 3,98 4,83 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 23,65 36,80 60,77 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 3,90 4,28 2,04 1,06
Industria sektorean(%) 2018 26,63 22,83 22,82 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 3,55 4,37 4,52 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 65,90 68,50 70,60 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 53,53 51,60 49,59 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 49,46 48,68 47,08 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 57,17 54,24 52,18 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 59,78 58,29 52,04 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 54,34 54,34 47,86 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 64,52 61,85 56,44 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 10,17 7,51 8,57 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 9,31 5,63 9,38 8,66
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 9,35 5,29 9,49 9,20
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 4,04 2,31 4,76 4,42
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 2,39 2,52 3,21 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 24,41 32,91 31,59 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 17,28 16,61 19,23 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 36,04 16,66 7,93 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 7,42 8,73 10,15 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 49,46 54,59 72,03 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 7,06 20,00 9,87 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 912,62 387,65 582,39 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 1,43 0,92 2,80 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 135.142,00 46.339,00 36.617,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 23,11 8,58 2,91 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 21.377,00 23.832,00 20.410,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 17.848,00 19.558,00 17.084,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 1,75 0,92 1,56 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 63,93 65,18 61,70 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.796,61 1.423,89 1.385,22 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 691,54 526,94 400,32 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 0,00 0,02 320,76 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 226,37 80,78 65,94 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 0,85 0,20 0,81 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 14,72 4,71 5,64 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 16,33 15,27 14,85 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 17,34 18,52 20,78 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 6,31 8,12 10,03 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 6,39 5,59 8,12 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 18,11 5,02 8,21 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -0,53 -4,45 -0,24 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 8,96 4,82 9,14 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 10,57 6,62 26,74 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 15,75 14,66 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 21,44 20,84 20,64 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 73,60 70,80 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 4,67 2,55 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 24,93 16,52 29,47 42,08
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 0,00 0,28 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 6,83 2,29 2,81 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 1,32 2,58 12,66 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 41,02 21,37 111,54 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 5,44 1,14 5,33 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 40,87 28,63 19,28 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,00 0,34 1,23 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 52,86 34,70 38,06 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 4,08 5,72 4,00 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 5,30 6,83 5,91 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 5,30 5,69 3,43 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 13,34 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 31,87 12,57 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 130,81 46,34 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 1,49 0,20 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 8.547,15 1.711,14 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 391,72 357,14 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 73,21 82,64 28,62 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 97,56 97,98 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,98 0,91 0,64 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 35,91 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 66,23 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 0,00 38,96 22,13 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 0,42 2,90 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2018 Onargarria - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 527,14 283,41 195,90 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa