Yécora/Iekora

2020/1/25

(Automatikoki sortutako txostena 2020/1/25(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2016 52,20 12,50 1,70 0,80
Industria sektorea (%) 2016 14,10 53,20 32,90 24,40
Eraikuntza sektorea (%) 2016 4,50 2,40 4,80 5,80
Zerbitzu sektorea (%) 2016 29,20 31,90 60,60 69,00
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 52,52 21,57 2,04 1,06
Industria sektorean(%) 2018 15,15 23,82 22,82 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 4,04 4,16 4,52 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 28,28 50,43 70,60 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 42,25 45,97 49,59 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 35,29 41,55 47,08 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 48,20 50,10 52,18 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 44,39 47,95 52,04 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 34,61 41,61 47,86 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 52,94 53,86 56,44 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 18,32 12,25 8,57 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 4,87 10,70 9,43 8,68
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 1,19 9,02 9,65 9,31
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 1,82 4,52 4,79 4,43
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 2,66 2,67 3,21 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 89,84 46,87 31,59 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 2,00 7,80 19,23 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 10,44 19,62 7,93 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 2,98 4,87 10,15 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 11,94 32,83 72,03 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 74,62 42,67 9,87 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 2.710,03 1.893,05 582,39 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -0,76 0,65 2,80 2,40
Binztanleko BPG(€) 2016 30.562,00 62.120,00 35.850,00 32.771,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2016 18,75 9,30 3,31 3,96

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 17.863,00 17.064,00 20.410,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 14.986,00 14.513,00 17.084,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 7,14 2,35 1,56 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 23,15 47,54 61,70 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.602,98 1.913,40 1.385,22 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 377,14 481,35 400,32 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 224,44 260,20 320,76 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 -1,75 64,58 65,94 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -0,37 -0,01 0,81 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -12,13 -0,76 5,64 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2018 13,01 15,96 14,99 14,03
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2018 25,27 20,71 20,50 22,01
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2018 13,01 10,71 9,80 10,92

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 3,71 8,65 8,12 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 37,17 2,05 8,21 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -7,43 -1,87 -0,24 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2018 13,38 10,41 8,59 6,89

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2018 14,96 16,25 26,41 47,13
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 31,05 18,78 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 43,93 30,93 20,64 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 65,50 67,30 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 3,33 3,57 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 37,31 21,78 29,47 42,08
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 0,00 0,28 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2018 0,71 2,18 2,82 3,83
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2018 11,03 17,67 12,67 12,12
Biztanle-dentsitatea (bizt./Km²) 2018 14,47 35,46 110,64 309,95

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 0,89 5,33 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 22,22 11,05 19,28 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,00 0,17 1,23 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 14,81 38,61 38,06 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 0,00 5,75 4,00 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 17,85 5,91 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 0,00 6,24 3,43 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 39,60 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 6,50 12,57 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 562,50 55,53 46,34 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,05 0,22 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,61 99,23 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 530,40 532,05 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 46,49 48,99 28,62 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 92,93 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2017 0,80 0,87 0,64 0,61
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 69,28 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 59,81 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2018 2,44 12,90 22,13 21,76
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 7,69 6,37 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2018 Eskasa - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 295,09 328,42 195,90 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa