Albiztur

2019/10/17

(Automatikoki sortutako txostena 2019/10/17(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2016 4,20 1,00 0,60 0,80
Industria sektorea (%) 2016 61,30 43,10 27,80 24,40
Eraikuntza sektorea (%) 2016 3,50 7,20 5,90 5,80
Zerbitzu sektorea (%) 2016 31,00 48,70 65,60 69,00
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 2,94 1,61 0,92 1,06
Industria sektorean(%) 2018 39,70 29,61 22,95 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 8,82 5,71 5,30 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 48,52 63,06 70,81 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 46,69 48,46 48,23 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 44,30 45,83 45,35 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 49,02 51,09 51,25 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 57,87 53,08 51,51 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 53,84 48,76 47,29 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 61,86 57,48 56,02 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 8,01 8,72 8,72 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 1,11 7,02 7,08 8,68
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 0,00 7,70 7,79 9,31
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 0,55 3,65 3,34 4,43
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 1,74 2,64 2,89 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 56,66 40,38 36,55 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 9,85 13,60 14,82 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 17,64 12,64 7,73 6,62
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 17,64 12,10 12,10 11,74
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 32,35 66,99 76,90 78,19
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2018 32,35 8,25 3,25 3,42

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 304,76 323,04 405,43 455,78
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2018 0,00 1,76 2,02 1,78
Binztanleko BPG(€) 2016 30.296,00 30.259,00 32.771,00 32.771,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2016 1,71 2,83 2,84 3,96

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2016 23.183,00 21.066,00 21.714,00 20.443,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2016 19.703,00 17.894,00 18.306,00 17.149,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2016 1,87 2,89 4,51 2,71
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2016 61,74 60,77 57,75 59,59

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.551,87 1.239,26 1.344,04 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 266,94 292,07 352,34 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 413,37 347,90 292,61 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 296,30 159,89 126,57 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2018 -3,43 0,37 0,18 0,22
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2018 -1,59 5,70 2,78 1,94
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2018 21,35 16,53 14,67 14,03
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2018 19,74 20,33 21,93 22,01
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2018 7,76 9,51 10,69 10,92

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 3,17 8,24 7,59 7,32
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 6,34 6,52 6,92 6,70
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -19,04 -0,44 -2,17 -2,57
Biztanleria atzerritarra(%) 2018 0,97 6,96 7,10 6,89

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2018 21,54 56,59 63,55 47,13
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 25,14 16,75 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2016 32,96 23,96 27,30 28,01
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 71,80 69,40 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 3,37 18,75 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 3,23 32,46 43,60 42,25
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 1,14 2,75 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2018 0,85 2,00 3,95 3,83
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2018 19,04 11,94 12,04 12,12
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2018 24,31 148,46 377,74 309,95

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 3,25 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 12,69 8,89 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,00 0,75 1,44 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 34,92 33,97 32,27 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 16,66 5,71 5,01 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2013 0,00 6,17 7,46 7,36
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2016 0,00 4,27 3,96 3,78
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 6,95 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 11,81 11,36 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 39,93 38,95 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,12 0,39 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,40 27,97 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 366,24 368,87 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 84,12 76,23 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 91,66 84,71 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2017 1,23 0,67 0,64 0,61
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 43,56 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 61,04 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2018 39,35 27,81 24,08 21,76
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 1,78 15,92 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2016 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 235,12 152,56 168,11 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa