Antzuola

2020/2/21

(Automatikoki sortutako txostena 2020/2/21(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2016 1,20 0,50 0,60 0,80
Industria sektorea (%) 2016 77,30 48,70 27,80 24,40
Eraikuntza sektorea (%) 2016 1,70 3,10 5,90 5,80
Zerbitzu sektorea (%) 2016 19,80 47,60 65,60 69,00
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 1,06 0,74 0,92 1,06
Industria sektorean(%) 2018 45,34 39,39 22,95 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 3,77 3,29 5,30 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 49,80 56,56 70,81 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 48,90 47,35 48,23 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 45,14 44,45 45,35 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 52,66 50,28 51,25 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 57,58 51,40 51,51 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 51,77 47,19 47,29 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 63,45 55,70 56,02 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 11,67 8,51 8,72 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 4,38 6,77 7,06 8,66
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 4,78 6,93 7,70 9,20
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 2,00 3,09 3,33 4,42
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 2,24 2,47 2,89 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 23,31 24,20 36,55 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 67,44 30,87 14,82 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 8,59 11,04 7,65 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 17,96 10,66 11,96 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 61,71 73,24 76,88 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 11,71 5,04 3,49 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 231,81 319,73 404,22 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -4,91 -0,33 1,93 2,40
Binztanleko BPG(€) 2016 37.009,00 36.920,00 32.771,00 32.771,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2016 3,40 0,89 2,84 3,96

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 26.209,00 23.201,00 22.086,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 22.045,00 19.765,00 18.470,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 4,76 4,47 3,37 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 64,51 60,08 59,14 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.175,15 1.388,81 1.344,04 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 270,54 338,75 352,34 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 828,23 246,70 292,61 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 41,36 189,30 126,57 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -0,46 0,28 0,41 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -1,93 1,26 2,53 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 17,59 14,45 14,35 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 20,27 23,39 22,20 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 10,20 11,57 10,90 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 4,69 7,26 7,57 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 2,81 6,59 6,90 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -4,69 -3,70 -2,16 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 3,76 6,10 7,64 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2018 50,00 54,33 63,55 47,13
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 17,30 13,60 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 26,98 30,83 33,53 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 71,90 75,10 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 15,26 12,37 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 7,99 21,05 43,42 42,08
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 0,57 2,75 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2018 1,01 2,48 3,95 3,83
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2018 15,02 4,19 12,04 12,12
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2018 76,53 182,04 377,74 309,95

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 3,51 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 18,19 8,37 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,46 1,27 1,44 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 18,65 21,43 32,27 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 7,40 6,12 5,01 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 9,40 6,37 6,10 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 4,70 3,50 3,95 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 7,81 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 45,02 9,51 11,36 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 18,95 41,71 38,95 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,49 0,95 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 204,74 377,19 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 406,92 291,60 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 63,13 50,35 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 69,92 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2017 0,68 0,64 0,64 0,61
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 33,19 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 66,62 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2018 16,94 20,30 24,08 21,76
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 10,98 12,98 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2018 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 154,47 149,77 168,11 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa