Hondarribia

2019/12/10

(Automatikoki sortutako txostena 2019/12/10(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2016 4,50 1,00 0,60 0,80
Industria sektorea (%) 2016 7,60 15,10 27,80 24,40
Eraikuntza sektorea (%) 2016 5,90 7,50 5,90 5,80
Zerbitzu sektorea (%) 2016 82,00 76,30 65,60 69,00
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 2,29 0,94 0,92 1,06
Industria sektorean(%) 2018 13,57 14,76 22,95 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 5,11 6,09 5,30 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 79,01 78,20 70,81 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 47,09 47,73 48,23 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 44,76 44,79 45,35 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 49,48 50,81 51,25 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 50,17 49,65 51,51 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 46,91 45,23 47,29 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 53,56 54,37 56,02 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 6,65 9,14 8,72 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 5,69 8,09 7,08 8,68
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 6,18 9,10 7,79 9,31
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 2,23 3,77 3,34 4,43
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 3,33 3,07 2,89 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 45,43 45,74 36,55 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 2,39 9,60 14,82 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 3,93 5,87 7,73 6,62
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 12,20 14,76 12,10 11,74
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 78,95 77,90 76,90 78,19
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2018 4,91 1,45 3,25 3,42

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 326,46 348,28 405,43 455,78
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2018 2,11 4,10 2,02 1,78
Binztanleko BPG(€) 2016 23.631,00 27.137,00 32.771,00 32.771,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2016 0,92 5,83 2,84 3,96

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 23.730,00 19.244,00 22.086,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 19.429,00 16.193,00 18.470,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 3,60 2,36 3,37 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 55,49 58,64 59,14 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.052,66 1.080,57 1.344,04 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 488,33 346,13 352,34 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 0,00 260,49 292,61 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 99,90 106,98 126,57 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2018 -0,18 0,12 0,18 0,22
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2018 4,30 2,29 2,78 1,94
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2018 14,99 14,54 14,67 14,03
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2018 22,17 21,47 21,93 22,01
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2018 9,81 10,27 10,69 10,92

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 6,63 7,27 7,59 7,32
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 -1,29 6,29 6,92 6,70
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -2,46 -1,88 -2,17 -2,57
Biztanleria atzerritarra(%) 2018 5,55 8,72 7,10 6,89

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2018 25,99 49,99 63,55 47,13
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 8,64 9,81 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2016 22,26 23,95 27,30 28,01
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 72,90 72,20 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 12,66 17,23 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 67,63 44,07 43,60 42,25
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 3,83 5,17 2,75 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2018 10,59 12,38 3,95 3,83
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2018 5,19 5,87 12,04 12,12
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2018 571,84 1.102,74 377,74 309,95

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 6,45 7,34 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 6,34 7,46 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 1,64 1,51 1,44 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 23,36 39,90 32,27 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 4,84 4,27 5,01 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2013 4,73 4,73 7,46 7,36
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2016 3,51 3,80 3,96 3,78
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 3,20 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 18,39 11,71 11,36 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 56,54 34,54 38,95 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,42 24,94 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 11,60 45,83 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 407,26 444,90 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 72,03 53,31 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 89,78 64,66 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2017 0,69 0,68 0,64 0,61
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 56,80 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 76,33 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2018 49,55 33,72 24,08 21,76
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 5,17 3,54 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2016 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 178,69 178,40 168,11 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa