Legazpi

2019/10/15

(Automatikoki sortutako txostena 2019/10/15(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2016 0,40 0,60 0,60 0,80
Industria sektorea (%) 2016 59,50 53,20 27,80 24,40
Eraikuntza sektorea (%) 2016 4,50 5,50 5,90 5,80
Zerbitzu sektorea (%) 2016 35,50 40,70 65,60 69,00
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 0,75 1,03 0,92 1,06
Industria sektorean(%) 2018 39,43 36,58 22,95 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 4,91 5,69 5,30 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 54,88 56,69 70,81 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 46,10 47,20 48,23 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 41,13 42,95 45,35 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 50,94 51,42 51,25 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 49,47 51,80 51,51 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 42,95 45,55 47,29 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 55,91 58,07 56,02 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 12,95 12,52 8,72 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 5,90 6,35 7,08 8,68
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 4,34 6,16 7,79 9,31
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 2,77 2,89 3,34 4,43
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 2,71 2,17 2,89 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 29,78 33,58 36,55 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 27,15 24,94 14,82 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 12,14 9,76 7,73 6,62
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 14,97 15,27 12,10 11,74
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 69,43 69,74 76,90 78,19
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2018 3,44 5,21 3,25 3,42

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 249,07 241,68 405,43 455,78
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2018 1,14 1,87 2,02 1,78
Binztanleko BPG(€) 2016 27.899,00 33.951,00 32.771,00 32.771,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2016 -6,79 1,27 2,84 3,96

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2016 21.625,00 22.515,00 21.714,00 20.443,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2016 18.511,00 19.086,00 18.306,00 17.149,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2016 4,88 4,87 4,51 2,71
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2016 58,90 59,86 57,75 59,59

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.297,52 1.249,75 1.344,04 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 291,79 289,02 352,34 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 70,23 184,00 292,61 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 260,53 151,02 126,57 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2018 -0,63 0,11 0,18 0,22
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2018 -3,73 1,36 2,78 1,94
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2018 13,91 15,99 14,67 14,03
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2018 25,22 21,41 21,93 22,01
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2018 13,22 11,07 10,69 10,92

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 5,35 8,28 7,59 7,32
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 2,25 7,46 6,92 6,70
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -5,11 -2,12 -2,17 -2,57
Biztanleria atzerritarra(%) 2018 3,62 8,77 7,10 6,89

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2018 48,40 61,43 63,55 47,13
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 13,61 15,06 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2016 32,33 28,38 27,30 28,01
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 76,50 71,30 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 9,39 15,03 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 11,33 19,96 43,60 42,25
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 3,53 1,73 2,75 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2018 2,92 2,45 3,95 3,83
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2018 9,33 9,92 12,04 12,12
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2018 199,05 194,00 377,74 309,95

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 4,75 5,14 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 2,61 8,17 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 1,07 0,92 1,44 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 15,45 28,19 32,27 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 4,59 5,32 5,01 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2013 6,97 7,48 7,46 7,36
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2016 4,74 3,96 3,96 3,78
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 3,31 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 11,42 13,50 11,36 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 49,04 38,37 38,95 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 1,19 1,16 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 650,49 601,12 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 380,52 377,50 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 57,57 70,17 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 83,59 84,09 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2017 0,67 0,67 0,64 0,61
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 36,71 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 63,12 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2018 24,48 20,05 24,08 21,76
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 10,40 12,43 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2016 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 153,46 146,11 168,11 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa