Ermua

2019/6/17

(Automatikoki sortutako txostena 2019/6/17(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2015 0,05 0,36 0,62 0,79
Industria sektorea (%) 2015 43,47 40,59 19,17 24,26
Eraikuntza sektorea (%) 2015 6,14 3,89 6,30 5,98
Zerbitzu sektorea (%) 2015 50,34 55,16 73,90 68,98
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2016 0,23 1,02 0,91 1,11
Industria sektorean(%) 2016 40,24 32,30 15,80 19,22
Eraikuntza sektorean(%) 2016 5,66 4,52 6,27 5,79
Zerbitzu sektorean(%) 2016 53,85 62,14 77,00 73,86

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2016 47,72 49,65 48,67 48,73
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2016 43,39 45,86 45,26 45,53
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2016 52,04 53,53 52,33 52,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2016 46,30 51,22 47,15 48,45
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2016 40,26 45,92 43,09 44,38
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2016 52,93 57,31 52,13 53,42
Generoen arteko aldea (pp) 2016 12,67 11,38 9,03 9,04
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 8,55 7,42 9,45 8,68
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 8,89 7,27 10,14 9,31
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 4,09 3,07 5,01 4,43
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 7,97 3,81 3,38 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 37,85 29,60 35,83 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 22,44 18,48 13,61 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 8,77 11,70 5,49 6,62
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 15,50 12,44 11,90 11,74
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 75,37 72,83 80,51 78,19
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2018 0,34 3,01 2,08 3,42

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2017 566,10 576,51 430,81 436,16
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2017 3,44 2,84 2,38 2,35
Binztanleko BPG(€) 2015 20.156,00 37.221,00 30.378,00 31.528,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2015 1,07 1,04 1,03 1,03

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2016 17.660,00 20.401,00 19.818,00 20.443,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2016 15.173,00 17.119,00 16.565,00 17.149,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2016 2,68 2,65 1,91 2,71
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2016 61,54 64,07 60,32 59,59

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2016 1.207,14 1.190,97 1.207,64 1.283,95
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2016 217,71 308,19 286,79 327,60
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 8,17 151,03 110,50 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2016 94,23 106,42 88,04 95,01

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2018 -0,38 0,43 0,11 0,22
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2018 -2,37 3,75 0,27 1,94
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2018 13,05 14,98 13,35 14,03
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2018 24,46 20,39 22,49 22,01
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2018 11,79 9,88 11,38 10,92

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2017 6,53 8,04 7,41 7,77
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2017 2,95 6,26 4,66 4,88
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2017 -1,75 -0,74 -2,86 -2,07
Biztanleria atzerritarra(%) 2018 5,89 6,96 6,26 6,89

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2018 132,88 44,62 50,35 47,13
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 8,97 11,90 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2016 24,70 22,70 32,29 28,01
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 70,70 73,50 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 0,69 4,26 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 25,48 28,72 44,99 42,25
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,81 3,14 3,84 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2018 13,31 4,47 5,09 3,83
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2018 5,20 6,60 11,85 12,12
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2018 2.452,16 313,26 519,05 309,95

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 2,51 4,95 4,22 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 6,78 8,02 6,45 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,88 1,03 1,50 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 18,27 29,11 45,89 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 4,21 4,91 4,22 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2013 6,20 6,93 7,02 7,36
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2016 3,13 3,34 3,77 3,78
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 9,01 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 7,95 6,28 7,08 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 35,79 36,63 44,13 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 5,74 1,29 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 74,82 386,66 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 369,08 383,21 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 65,13 67,83 64,53 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 94,07 83,60 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2017 0,53 0,64 0,58 0,61
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 31,14 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 67,44 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2018 16,18 20,95 19,25 21,76
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 19,63 11,60 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2016 Onargarria - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 152,95 169,72 176,42 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa