Areatza

2019/10/15

(Automatikoki sortutako txostena 2019/10/15(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2016 2,50 2,40 0,60 0,80
Industria sektorea (%) 2016 11,50 44,20 19,40 24,40
Eraikuntza sektorea (%) 2016 7,90 3,90 6,00 5,80
Zerbitzu sektorea (%) 2016 78,20 49,60 73,90 69,00
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 4,15 2,54 0,86 1,06
Industria sektorean(%) 2018 22,20 25,56 15,75 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 5,41 5,08 6,03 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 68,23 66,80 77,35 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 51,88 49,05 48,02 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 49,76 46,30 44,91 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 54,12 51,78 51,37 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 53,99 51,94 48,66 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 49,33 47,64 44,49 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 58,88 56,25 53,25 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 9,54 8,60 8,76 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 7,00 7,88 9,45 8,68
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 7,88 7,74 10,14 9,31
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 3,87 3,77 5,01 4,43
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 1,93 3,30 3,38 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 72,37 40,46 35,83 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 12,00 18,29 13,61 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 1,21 9,82 5,49 6,62
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 18,29 11,41 11,90 11,74
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2018 68,29 67,33 80,51 78,19
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2018 12,19 11,41 2,08 3,42

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 118,77 368,96 449,95 455,78
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2018 5,52 0,57 1,51 1,78
Binztanleko BPG(€) 2016 12.243,00 29.954,00 31.704,00 32.771,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2016 1,36 13,91 4,26 3,96

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2016 18.856,00 19.794,00 19.818,00 20.443,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2016 15.914,00 16.725,00 16.565,00 17.149,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2016 0,50 1,53 1,91 2,71
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2016 62,33 63,75 60,32 59,59

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.142,73 1.281,63 1.247,10 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 219,31 249,31 295,81 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 244,55 225,90 110,50 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 208,17 105,41 116,13 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2018 1,33 -0,05 0,11 0,22
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2018 9,18 4,31 0,27 1,94
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2018 15,01 15,25 13,35 14,03
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2018 17,82 20,18 22,49 22,01
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2018 9,73 10,28 11,38 10,92

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 10,79 8,53 6,91 7,32
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 -3,32 5,98 6,11 6,70
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -3,32 -1,38 -3,49 -2,57
Biztanleria atzerritarra(%) 2018 10,31 5,89 6,26 6,89

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2018 33,24 15,45 50,35 47,13
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 21,33 18,27 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2016 25,40 27,33 32,29 28,01
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 64,70 69,10 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 21,17 6,42 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 25,57 22,72 44,99 42,25
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 0,00 3,84 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2018 1,77 1,33 5,09 3,83
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2018 5,67 12,56 11,85 12,12
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2018 132,89 59,66 519,05 309,95

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 2,50 4,22 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 1,66 8,65 6,45 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,82 0,62 1,50 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 21,59 31,66 45,89 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 5,55 5,76 4,22 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2013 16,51 9,62 7,02 7,36
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2016 8,36 4,18 3,77 3,78
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 10,20 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 11,97 7,08 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 57,15 44,13 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,00 0,14 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 9,44 71,24 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 438,87 421,96 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 80,55 77,46 64,53 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 95,10 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2017 0,64 0,71 0,58 0,61
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 35,86 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 63,22 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2018 19,85 28,26 19,25 21,76
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 21,21 22,70 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2016 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 174,69 179,43 176,42 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa