Zigoitia

2020/7/4

(Automatikoki sortutako txostena 2020/7/4(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 3,35 2,75 1,67 0,96
Industria sektorea (%) 2017 45,26 56,47 32,74 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 5,65 3,98 4,83 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 45,74 36,80 60,77 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 4,19 4,28 2,04 1,06
Industria sektorean(%) 2018 18,97 22,83 22,82 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 5,70 4,37 4,52 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 71,12 68,50 70,60 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 52,41 51,60 49,59 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 51,33 48,68 47,08 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 53,33 54,24 52,18 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 59,20 58,29 52,04 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 55,75 54,34 47,86 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 62,14 61,85 56,44 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 6,39 7,51 8,57 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 3,92 5,63 9,38 8,66
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 3,40 5,29 9,49 9,20
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 1,33 2,31 4,76 4,42
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 3,14 2,52 3,21 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 37,90 31,96 30,21 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 15,66 16,54 20,40 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 8,47 16,66 7,93 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 11,29 8,73 10,15 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 57,62 54,59 72,03 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 22,59 20,00 9,87 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 496,57 387,65 582,39 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 0,11 0,92 2,80 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 40.868,00 46.339,00 36.617,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 -12,26 8,58 2,91 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 26.817,00 23.832,00 20.410,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 21.665,00 19.558,00 17.084,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 0,53 0,92 1,56 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 63,23 65,18 61,70 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.353,21 1.423,89 1.385,22 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 680,08 526,94 400,32 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 0,00 0,02 294,73 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 182,13 80,78 65,94 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -0,34 0,20 0,81 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 5,94 4,71 5,64 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 14,42 15,27 14,85 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 20,37 18,52 20,78 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 7,78 8,12 10,03 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 4,00 5,59 8,12 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 -5,14 5,02 8,21 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -4,57 -4,45 -0,24 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 2,51 4,82 9,14 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 4,48 6,62 26,74 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 11,03 14,66 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 21,02 20,84 20,64 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 72,40 70,80 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 2,95 2,55 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 9,73 19,26 32,23 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 0,00 0,60 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 2,49 2,29 2,81 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 6,15 2,58 12,66 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 17,05 21,37 111,54 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 1,14 5,33 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 40,90 28,63 19,28 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,57 0,22 1,18 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 45,14 31,49 38,38 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 6,25 6,95 4,23 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 6,83 5,91 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 5,72 5,69 3,43 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 10,50 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 61,91 30,41 12,20 9,22
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 111,45 127,37 45,80 42,29

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,01 0,20 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 43,22 1.711,14 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 444,37 357,14 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 88,66 82,64 28,62 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 98,20 97,98 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,94 0,91 0,64 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 40,83 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 61,89 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 22,00 38,96 22,13 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 1,05 2,90 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Onargarria - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 244,22 295,76 183,03 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa