Kripan

2021/12/3

(Automatikoki sortutako txostena 2021/12/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2018 63,78 14,77 1,78 0,87
Industria sektorea (%) 2018 12,27 53,55 32,32 24,12
Eraikuntza sektorea (%) 2018 0,43 2,51 4,80 5,84
Zerbitzu sektorea (%) 2018 23,52 29,17 61,09 69,16
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 32,46 23,17 1,90 0,98
Industria sektorean(%) 2020 20,77 21,16 22,34 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 0,00 3,86 4,48 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 46,75 51,80 71,26 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 44,26 45,28 49,24 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 39,77 40,61 47,03 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 48,42 49,64 51,53 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 47,23 47,79 52,28 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 41,77 41,49 48,67 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 52,38 53,65 56,09 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 10,60 12,15 7,42 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2020 6,30 10,96 10,28 9,23
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 4,91 8,32 10,13 9,48
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2020 1,80 4,26 5,34 4,82
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2020 2,25 2,30 2,95 2,91

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2020 100,00 47,78 29,66 33,01
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2020 2,00 8,21 20,33 16,33
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 5,88 19,48 7,98 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 0,00 4,57 10,04 11,71
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 17,64 32,61 72,21 78,10
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2020 76,47 43,32 9,75 3,63

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2020 1.134,07 1.292,32 403,12 317,66
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2020 20,40 3,24 0,66 1,12
Binztanleko BPG(€) 2018 22.199,00 65.495,00 37.687,00 35.201,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2018 9,25 2,67 2,98 3,57

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 18.634,00 18.196,00 21.994,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 15.709,00 15.430,00 18.323,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 7,18 3,26 3,81 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 41,63 47,59 60,94 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.743,25 1.724,13 1.444,05 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 435,42 495,97 400,29 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.070,05 187,92 266,87 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 170,95 276,66 69,26 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2020 -1,11 0,28 0,72 0,57
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2020 -8,71 -1,11 5,22 1,93
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2020 9,55 15,75 14,66 13,55
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2020 26,40 20,88 21,10 22,49
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2020 14,60 10,71 10,32 11,28

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 0,00 7,04 7,20 6,65
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 5,58 6,95 1,90 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -16,75 -4,99 -2,61 -4,29
Biztanleria atzerritarra(%) 2020 2,24 11,15 9,70 8,11

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2020 14,03 16,48 26,92 48,09
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 28,22 18,78 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 27,53 34,75 23,12 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 64,20 67,30 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 6,15 3,57 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2020 56,17 74,42 34,93 50,95
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2020 0,00 0,00 0,96 2,15
Udal hiri-lurzorua (%) 2020 1,17 2,17 2,81 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2020 0,00 17,83 12,49 12,14
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2020 14,22 35,56 112,34 312,96

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2019 55,86 5,34 4,71 3,72
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2019 16,75 14,44 7,39 7,28
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2020 0,00 0,17 1,25 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2020 22,34 30,48 31,14 33,96

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2020 0,00 6,29 4,41 4,90
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2020 0,00 16,91 5,30 5,19
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2020 0,00 6,23 3,38 3,77
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 39,94 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 6,44 12,30 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 54,12 47,27 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,02 0,22 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,50 99,23 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 558,97 532,05 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 71,42 56,63 28,66 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 81,81 92,93 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 0,96 0,91 0,64 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 68,13 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 58,63 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2020 30,66 12,91 22,13 21,82
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 13,51 6,37 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 327,91 336,06 183,03 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa