Elvillar/Bilar

2020/9/29

(Automatikoki sortutako txostena 2020/9/29(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 43,00 12,47 1,67 0,96
Industria sektorea (%) 2017 40,98 53,70 32,74 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 3,21 2,83 4,83 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 12,81 31,01 60,77 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 49,69 24,64 2,02 1,07
Industria sektorean(%) 2019 16,96 20,52 22,59 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 4,24 4,79 4,59 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 29,09 50,03 70,78 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 49,30 46,03 49,54 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 42,39 40,85 47,02 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 56,73 50,91 52,14 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 53,05 48,40 52,35 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 45,22 41,08 48,27 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 61,03 55,32 56,64 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 15,81 14,24 8,36 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 4,43 9,42 8,90 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 4,00 7,52 9,30 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 1,47 3,93 4,33 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 2,81 2,70 3,40 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 99,49 48,22 30,21 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 3,29 7,97 20,40 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 15,59 19,62 7,93 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 1,83 4,87 10,15 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 13,76 32,83 72,03 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 68,80 42,67 9,87 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 2.228,73 1.804,23 586,65 457,54
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 5,34 0,65 2,80 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 44.340,00 65.601,00 36.617,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 7,09 5,99 2,91 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 17.395,00 17.064,00 20.410,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 15.088,00 14.513,00 17.084,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 5,65 2,35 1,56 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 26,87 47,54 61,70 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 1.917,45 1.557,07 1.372,69 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 446,85 478,46 401,44 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 375,64 215,76 294,73 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 118,47 74,88 29,82 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -4,31 -0,01 0,81 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -9,75 -0,76 5,64 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 12,01 15,89 14,85 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 26,42 20,78 20,78 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 13,81 10,70 10,03 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 11,73 8,65 8,12 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 -23,46 2,05 8,21 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 0,00 -1,87 -0,24 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 8,70 10,78 9,14 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 12,63 16,36 26,74 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 15,23 18,78 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 19,92 30,93 20,64 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 66,80 67,30 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 7,03 3,57 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 12,01 25,26 32,23 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 0,00 0,60 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 1,17 2,18 2,81 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 13,88 17,67 12,66 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 19,10 35,45 111,54 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 0,89 5,33 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 2,84 11,05 19,28 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,00 0,17 1,18 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 41,05 37,13 38,38 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 0,00 6,28 4,23 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 30,03 17,85 5,91 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 0,00 6,24 3,43 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 39,65 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 170,45 6,46 12,20 9,22
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 0,00 55,14 45,80 42,29

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,10 0,22 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,20 99,23 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 519,02 532,05 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 45,18 48,99 28,62 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 92,93 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,93 0,89 0,64 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 68,38 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 60,06 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 2,71 12,90 22,13 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 7,17 6,37 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 338,31 336,06 183,03 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa