Lagrán

2020/8/5

(Automatikoki sortutako txostena 2020/8/5(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 17,93 11,99 1,67 0,96
Industria sektorea (%) 2017 11,07 18,70 32,74 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 20,50 6,83 4,83 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 50,50 62,48 60,77 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 10,16 11,54 2,04 1,06
Industria sektorean(%) 2018 32,20 26,83 22,82 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 8,47 6,02 4,52 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 49,15 55,58 70,60 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 40,00 49,59 49,59 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 35,90 45,92 47,08 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 43,48 52,50 52,18 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 37,57 51,47 52,04 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 34,28 48,09 47,86 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 40,22 54,09 56,44 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 5,94 6,00 8,57 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 5,88 5,40 8,90 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 3,77 4,22 9,30 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 3,52 2,02 4,33 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 1,62 2,17 3,40 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 100,00 42,02 30,21 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 0.0 - 17,21 20,40 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 0,00 5,00 7,93 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 13,63 9,73 10,15 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 45,45 40,00 72,03 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 40,90 45,26 9,87 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 215,18 263,24 582,39 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -13,88 -2,77 2,80 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 25.105,00 36.774,00 36.617,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 16,78 -1,39 2,91 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 19.044,00 19.246,00 20.410,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 16.136,00 16.388,00 17.084,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 -0,40 1,64 1,56 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 47,24 54,47 61,70 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 2.859,14 1.403,28 1.385,22 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 601,59 403,83 400,32 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 0,00 80,89 294,73 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 221,03 110,73 65,94 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -0,63 -0,44 0,81 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -15,59 -8,95 5,64 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 6,36 11,38 14,85 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 39,49 26,73 20,78 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 18,47 14,07 10,03 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 6,32 4,81 8,12 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 12,65 14,10 8,21 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 6,32 -9,97 -0,24 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 1,91 5,38 9,14 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 9,47 9,29 26,74 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 6,69 19,47 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 21,62 26,52 20,64 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 67,50 67,40 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 2,27 7,38 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 6,36 6,55 32,23 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 0,00 0,60 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 0,62 0,65 2,81 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 0,00 14,56 12,66 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./Km²) 2019 3,46 5,97 111,54 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 0,00 5,33 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 24,69 32,12 19,28 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,00 0,00 1,18 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 37,97 30,62 38,38 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 0,00 10,63 4,23 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 17,24 5,91 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 0,00 6,89 3,43 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 30,23 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 237,28 43,75 12,20 9,22
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 0,00 65,00 45,80 42,29

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,01 0,03 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,35 21,71 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 439,56 414,51 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 69,86 68,03 28,62 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 98,36 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 1,12 1,02 0,64 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 62,59 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 60,91 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 67,62 37,62 22,13 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 1,17 3,20 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 328,64 294,42 183,03 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa