Erriberagoitia/Ribera Alta

2021/10/19

(Automatikoki sortutako txostena 2021/10/19(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2018 25,82 7,02 1,78 0,87
Industria sektorea (%) 2018 6,84 59,93 32,32 24,12
Eraikuntza sektorea (%) 2018 8,42 3,43 4,80 5,84
Zerbitzu sektorea (%) 2018 58,92 29,61 61,09 69,16
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 9,19 8,38 1,90 0,98
Industria sektorean(%) 2020 20,51 24,90 22,34 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 7,31 5,83 4,48 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 62,97 60,86 71,26 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 55,18 48,53 49,24 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 57,88 45,70 47,03 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 53,22 50,89 51,53 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 59,13 50,89 52,28 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 58,30 47,05 48,67 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 59,75 54,11 56,09 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 1,44 7,06 7,42 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2020 7,22 7,69 10,28 9,23
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 4,87 6,44 10,13 9,48
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2020 3,80 3,32 5,34 4,82
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2020 2,13 2,71 2,95 2,91

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2020 86,28 29,32 29,66 33,01
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2020 3,20 29,25 20,33 16,33
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 4,80 11,22 7,98 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 9,61 7,78 10,04 11,71
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 46,15 43,86 72,21 78,10
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2020 39,42 37,12 9,75 3,63

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2020 582,90 723,34 403,12 317,66
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2020 1,75 -0,81 0,66 1,12
Binztanleko BPG(€) 2018 18.073,00 51.510,00 37.687,00 35.201,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2018 4,77 6,43 2,98 3,57

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2018 21.413,00 19.286,00 20.978,00 21.458,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2018 17.890,00 16.199,00 17.511,00 17.860,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2018 1,22 2,05 2,70 2,83
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2018 63,76 59,79 61,32 60,42

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 844,34 1.508,55 1.444,05 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 550,26 739,33 400,29 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 0,00 194,72 266,87 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 37,01 11,91 69,26 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2020 -0,38 0,63 0,72 0,57
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2020 4,26 -1,54 5,22 1,93
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2020 12,27 12,48 14,66 13,55
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2020 19,30 22,13 21,10 22,49
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2020 10,23 11,98 10,32 11,28

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 0,00 5,84 7,20 6,65
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 6,37 10,09 1,90 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -3,82 -4,42 -2,61 -4,29
Biztanleria atzerritarra(%) 2020 4,34 7,30 9,70 8,11

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2020 4,81 5,97 26,92 48,09
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 24,46 21,34 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 39,67 41,03 23,12 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 66,70 66,80 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 12,55 17,64 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2020 28,13 45,02 34,93 50,95
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2020 0,00 0,00 0,96 2,15
Udal hiri-lurzorua (%) 2020 0,91 1,49 2,81 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2020 11,62 15,36 12,49 12,14
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2020 6,51 8,77 112,34 312,96

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2019 0,00 5,31 4,71 3,72
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2019 72,70 43,21 7,39 7,28
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2020 0,00 0,17 1,25 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2020 35,71 34,36 31,14 33,96

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2020 0,00 5,74 4,41 4,90
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2020 12,78 7,06 5,30 5,19
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2020 0,00 5,29 3,38 3,77
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 19,96 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 26,22 12,30 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 162,16 55,73 47,27 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,01 0,19 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 8,06 874,57 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 460,08 467,91 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 86,71 82,02 28,66 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 97,77 96,64 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 1,20 1,09 0,64 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 46,41 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 73,26 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2020 16,02 12,74 22,13 21,82
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 0,98 4,89 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 241,89 383,55 183,03 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa