Ribera Baja/Erribera Beitia

2020/6/3

(Automatikoki sortutako txostena 2020/6/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 1,71 6,73 1,67 0,96
Industria sektorea (%) 2017 52,79 57,91 32,74 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 2,84 3,94 4,83 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 42,66 31,42 60,77 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 2,92 9,16 2,04 1,06
Industria sektorean(%) 2018 29,53 26,85 22,82 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 8,46 6,36 4,52 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 59,07 57,61 70,60 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 47,81 48,38 49,59 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 44,23 43,80 47,08 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 50,96 52,17 52,18 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 51,10 49,99 52,04 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 42,37 43,16 47,86 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 59,29 55,67 56,44 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 16,92 12,51 8,57 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 7,50 6,48 9,38 8,66
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 6,29 6,04 9,49 9,20
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 3,09 2,73 4,76 4,42
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 3,35 2,71 3,21 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 22,77 30,50 31,59 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 65,83 32,27 19,23 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 7,07 10,65 7,93 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 14,15 7,59 10,15 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 57,52 42,91 72,03 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 21,23 38,83 9,87 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 959,61 631,31 582,39 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -5,15 -1,53 2,80 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 53.268,00 52.648,00 36.617,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 -22,23 -6,85 2,91 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 18.849,00 18.916,00 20.410,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 15.768,00 15.955,00 17.084,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 -1,54 1,59 1,56 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 68,62 58,70 61,70 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.598,16 1.626,09 1.385,22 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 546,96 621,38 400,32 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 36,78 267,14 320,76 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 348,42 179,63 65,94 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -1,74 0,30 0,81 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 12,68 1,20 5,64 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 17,70 13,07 14,85 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 13,85 21,67 20,78 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 7,40 11,88 10,03 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 5,87 4,80 8,12 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 0,00 7,65 8,21 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -4,40 -2,49 -0,24 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 10,14 6,76 9,14 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 5,82 5,97 26,74 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 11,89 21,34 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 29,77 39,25 20,64 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 69,50 66,80 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 6,55 17,64 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 21,48 15,10 29,47 42,08
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 0,00 0,28 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 9,72 1,49 2,81 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 42,61 15,36 12,66 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 53,14 8,71 111,54 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 0,00 5,33 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 26,18 44,95 19,28 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,72 0,35 1,23 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 39,27 44,78 38,06 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 6,25 4,71 4,00 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 7,40 7,10 5,91 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 7,40 5,33 3,43 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 21,20 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 96,04 27,44 12,57 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 192,09 49,74 46,34 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,43 0,19 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 306,89 874,57 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 447,64 467,91 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 82,55 78,29 28,62 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 98,27 96,64 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,76 1,05 0,64 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 52,96 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 71,55 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 0,00 12,74 22,13 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 2,76 4,89 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2018 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 65,02 378,36 195,90 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa