Zambrana

2020/7/4

(Automatikoki sortutako txostena 2020/7/4(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 23,74 6,73 1,67 0,96
Industria sektorea (%) 2017 2,78 57,91 32,74 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 5,64 3,94 4,83 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 67,84 31,42 60,77 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 8,33 9,16 2,04 1,06
Industria sektorean(%) 2018 28,20 26,85 22,82 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 3,84 6,36 4,52 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 59,61 57,61 70,60 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 45,65 48,38 49,59 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 39,50 43,80 47,08 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 51,11 52,17 52,18 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 42,16 49,99 52,04 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 31,97 43,16 47,86 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 51,01 55,67 56,44 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 19,03 12,51 8,57 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 10,03 6,48 9,38 8,66
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 6,89 6,04 9,49 9,20
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 4,46 2,73 4,76 4,42
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 1,53 2,71 3,21 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 78,18 30,35 30,21 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 1,00 30,95 20,40 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 9,37 10,65 7,93 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 9,37 7,59 10,15 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 46,87 42,91 72,03 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 34,37 38,83 9,87 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 106,17 631,31 582,39 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -15,38 -1,53 2,80 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 13.607,00 52.648,00 36.617,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 -2,73 -6,85 2,91 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 16.620,00 18.916,00 20.410,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 14.242,00 15.955,00 17.084,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 -1,29 1,59 1,56 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 58,85 58,70 61,70 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.383,20 1.626,09 1.385,22 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 620,01 621,38 400,32 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 370,81 220,43 294,73 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 165,63 179,63 65,94 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 2,49 0,30 0,81 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 8,75 1,20 5,64 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 13,17 13,07 14,85 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 20,48 21,67 20,78 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 11,95 11,88 10,03 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 14,81 4,80 8,12 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 9,87 7,65 8,21 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 4,93 -2,49 -0,24 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 9,02 6,76 9,14 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 9,91 5,97 26,74 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 29,91 21,34 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 40,28 39,25 20,64 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 65,80 66,80 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 1,44 17,64 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 29,26 15,63 32,23 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 0,00 0,60 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 0,87 1,49 2,81 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 11,71 15,36 12,66 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 10,36 8,71 111,54 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 0,00 5,33 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 40,81 44,95 19,28 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,00 0,17 1,18 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 22,22 34,87 38,38 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 0,00 4,65 4,23 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 7,10 5,91 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 0,00 5,33 3,43 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 23,23 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 0,00 26,71 12,20 9,22
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 0,00 56,76 45,80 42,29

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,13 0,19 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,73 874,57 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 463,15 467,91 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 85,27 78,29 28,62 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 89,65 96,64 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,89 1,05 0,64 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 51,14 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 77,32 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 1,81 12,74 22,13 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 17,31 4,89 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 191,64 383,55 183,03 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa