Zuia

2020/9/29

(Automatikoki sortutako txostena 2020/9/29(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 4,12 2,75 1,67 0,96
Industria sektorea (%) 2017 13,26 56,47 32,74 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 11,14 3,98 4,83 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 71,48 36,80 60,77 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 3,27 4,38 2,02 1,07
Industria sektorean(%) 2019 18,03 23,37 22,59 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 5,03 4,40 4,59 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 73,65 67,84 70,78 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 50,61 51,54 49,54 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 47,77 48,81 47,02 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 53,28 54,01 52,14 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 56,26 57,28 52,35 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 52,13 53,52 48,27 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 60,21 60,67 56,64 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 8,07 7,14 8,36 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 3,67 4,51 8,90 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 4,08 4,76 9,30 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 1,83 2,11 4,33 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 2,35 2,56 3,40 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 48,44 31,96 30,21 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 4,77 16,54 20,40 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 4,34 16,66 7,93 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 10,62 8,73 10,15 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 64,25 54,59 72,03 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 20,77 20,00 9,87 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 191,94 380,23 586,65 457,54
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 0,29 0,92 2,80 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 22.131,00 46.339,00 36.617,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 4,85 8,58 2,91 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 25.756,00 23.832,00 20.410,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 20.767,00 19.558,00 17.084,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 0,79 0,92 1,56 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 66,58 65,18 61,70 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 1.929,36 1.535,19 1.372,69 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 494,30 525,38 401,44 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 0,00 0,02 294,73 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 832,35 351,16 29,82 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -0,47 0,20 0,81 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -3,68 4,71 5,64 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 13,68 15,27 14,85 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 18,67 18,52 20,78 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 9,33 8,12 10,03 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 2,59 5,59 8,12 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 4,76 5,02 8,21 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -9,53 -4,45 -0,24 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 3,43 4,82 9,14 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 4,85 6,62 26,74 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 15,63 14,66 11,54 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 19,03 20,84 20,64 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 70,00 70,80 77,60 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 2,83 2,55 4,63 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 17,37 19,26 32,23 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 0,00 0,60 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 2,18 2,29 2,81 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 0,00 2,58 12,66 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 18,80 21,37 111,54 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 1,14 5,33 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 32,39 28,63 19,28 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,00 0,22 1,18 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 29,02 31,49 38,38 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 6,06 6,95 4,23 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 4,34 6,83 5,91 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 4,34 5,69 3,43 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 14,39 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 47,50 30,41 12,20 9,22
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 358,66 127,37 45,80 42,29

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,05 0,20 0,44 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 61,34 1.711,14 242,86 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 391,48 357,14 344,96 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 81,35 82,64 28,62 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 95,77 97,98 42,71 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,85 0,91 0,64 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 41,76 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 64,44 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 69,20 38,96 22,13 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 6,00 2,90 10,89 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Araba EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Eskasa - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 251,89 295,76 183,03 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa