Aduna

2021/10/19

(Automatikoki sortutako txostena 2021/10/19(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2018 0,48 0,86 0,58 0,87
Industria sektorea (%) 2018 62,76 41,88 27,82 24,12
Eraikuntza sektorea (%) 2018 2,44 6,75 6,24 5,84
Zerbitzu sektorea (%) 2018 34,32 50,50 65,35 69,16
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 2,04 1,69 0,85 0,98
Industria sektorean(%) 2020 27,04 28,39 21,91 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 6,55 5,69 5,31 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 64,34 64,21 71,91 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 52,38 48,50 48,35 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 50,45 46,10 45,70 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 54,05 50,90 51,13 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 65,41 53,96 52,16 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 62,79 50,16 48,33 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 67,66 57,81 56,25 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 4,87 7,64 7,92 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2020 2,04 7,23 7,58 9,23
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 1,63 7,27 7,70 9,48
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2020 0,68 3,54 3,63 4,82
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2020 1,62 2,73 2,69 2,91

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2020 20,48 36,61 33,91 33,01
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2020 18,06 15,34 16,54 16,33
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 30,00 12,38 7,65 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 10,00 11,46 11,78 11,71
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 56,99 67,77 77,22 78,10
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2020 3,00 8,37 3,32 3,63

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2020 770,70 264,01 286,44 317,66
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2020 10,74 1,63 1,16 1,12
Binztanleko BPG(€) 2018 149.104,00 31.932,00 35.915,00 35.201,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2018 12,11 3,07 4,38 3,57

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2018 25.744,00 22.139,00 22.605,00 21.458,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2018 21.454,00 18.649,00 18.867,00 17.860,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2018 6,67 3,14 3,12 2,83
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2018 63,75 62,49 59,82 60,42

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 3.218,74 1.333,09 1.508,49 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 1.321,27 303,62 371,92 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 0,00 268,16 279,48 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 690,39 170,46 175,29 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2020 0,63 0,70 0,48 0,57
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2020 10,02 5,23 2,80 1,93
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2020 22,03 15,74 14,07 13,55
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2020 15,04 20,71 22,44 22,49
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2020 7,20 9,97 11,12 11,28

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 8,49 8,06 6,92 6,65
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 -2,12 3,86 3,04 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -10,61 -2,57 -3,74 -4,29
Biztanleria atzerritarra(%) 2020 0,63 8,35 8,29 8,11

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2020 31,74 56,87 64,04 48,09
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 16,82 16,75 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 17,51 33,22 36,44 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 66,10 69,40 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 26,12 18,75 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2020 57,20 456,99 53,75 50,95
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2020 0,00 0,56 1,56 2,15
Udal hiri-lurzorua (%) 2020 8,23 2,00 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2020 11,11 11,91 11,92 12,14
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2020 67,04 150,20 381,16 312,96

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2019 0,00 3,82 3,43 3,72
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2019 27,60 10,37 8,43 7,28
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2020 0,00 0,78 1,42 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2020 84,92 39,72 29,39 33,96

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2020 8,33 6,62 5,40 4,90
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2020 0,00 5,01 5,50 5,19
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2020 0,00 4,40 3,94 3,77
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 8,34 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 11,39 11,20 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 38,50 38,08 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 2,53 0,39 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 110,01 27,97 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 551,80 368,87 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 81,77 80,16 60,40 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 84,71 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 1,52 0,70 0,66 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 45,40 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 65,78 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2020 0,04 28,32 23,94 21,82
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 5,03 15,92 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 152,22 151,86 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa