Aizarnazabal

2021/12/3

(Automatikoki sortutako txostena 2021/12/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2018 1,01 2,12 0,58 0,87
Industria sektorea (%) 2018 61,55 34,75 27,82 24,12
Eraikuntza sektorea (%) 2018 1,75 5,93 6,24 5,84
Zerbitzu sektorea (%) 2018 35,68 57,19 65,35 69,16
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 4,76 1,87 0,85 0,98
Industria sektorean(%) 2020 39,28 28,32 21,91 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 5,05 5,42 5,31 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 50,89 64,36 71,91 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 48,37 49,28 48,35 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 46,17 46,80 45,70 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 50,51 51,76 51,13 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 56,56 54,74 52,16 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 53,63 50,84 48,33 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 59,34 58,69 56,25 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 5,71 7,85 7,92 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2020 10,12 6,80 7,58 9,23
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 14,77 6,90 7,70 9,48
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2020 4,21 2,94 3,63 4,82
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2020 2,01 2,27 2,69 2,91

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2020 18,48 38,89 33,91 33,01
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2020 16,06 14,26 16,54 16,33
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 21,42 10,72 7,65 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 8,57 10,58 11,78 11,71
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 51,42 70,23 77,22 78,10
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2020 18,57 8,45 3,32 3,63

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2020 230,67 203,05 286,44 317,66
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2020 6,95 -0,15 1,16 1,12
Binztanleko BPG(€) 2018 60.094,00 32.213,00 35.915,00 35.201,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2018 5,66 9,29 4,38 3,57

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 22.932,00 24.613,00 23.756,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 19.325,00 20.409,00 19.751,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 4,45 5,21 3,71 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 64,03 60,58 59,05 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.464,75 1.434,43 1.508,49 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 388,97 371,27 371,92 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 586,59 160,15 279,48 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 73,82 183,02 175,29 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2020 0,90 0,40 0,48 0,57
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2020 10,02 5,34 2,80 1,93
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2020 20,92 16,03 14,07 13,55
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2020 16,43 19,84 22,44 22,49
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2020 6,16 9,44 11,12 11,28

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 9,02 7,99 6,92 6,65
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 3,86 2,53 3,04 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 0,00 -1,20 -3,74 -4,29
Biztanleria atzerritarra(%) 2020 6,93 7,21 8,29 8,11

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2020 40,87 66,86 64,04 48,09
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 8,09 14,19 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 26,31 25,36 36,44 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 73,40 72,90 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 17,07 12,89 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2020 75,73 43,04 53,75 50,95
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2020 0,00 0,07 1,56 2,15
Udal hiri-lurzorua (%) 2020 4,58 2,68 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2020 12,50 11,96 11,92 12,14
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2020 119,11 235,71 381,16 312,96

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2019 0,00 1,18 3,43 3,72
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2019 3,86 6,79 8,43 7,28
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2020 0,00 1,16 1,42 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2020 20,61 21,73 29,39 33,96

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2020 10,00 5,46 5,40 4,90
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2020 0,00 5,88 5,50 5,19
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2020 12,83 3,53 3,94 3,77
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 22,03 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 13,50 11,20 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 39,90 38,08 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,10 0,70 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 252,47 425,31 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 383,16 467,32 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 79,29 63,66 60,40 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 82,32 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 0,80 0,63 0,66 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 39,61 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 64,70 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2020 3,39 30,62 23,94 21,82
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 4,87 12,18 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 220,36 151,80 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa