Albiztur

2020/11/29

(Automatikoki sortutako txostena 2020/11/29(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 4,66 1,10 0,68 0,96
Industria sektorea (%) 2017 62,31 42,73 27,42 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 4,26 6,57 5,91 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 28,77 49,61 65,99 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 3,49 1,83 0,94 1,07
Industria sektorean(%) 2019 32,16 28,43 22,03 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 6,99 5,84 5,37 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 57,34 63,88 71,64 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 49,32 48,65 48,31 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 46,90 46,02 45,42 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 51,66 51,27 51,33 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 62,44 53,94 52,06 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 58,03 49,51 47,86 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 66,66 58,44 56,52 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 8,63 8,93 8,66 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 3,86 6,43 6,71 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 1,14 6,84 7,24 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 0,55 3,14 2,95 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 2,39 2,70 3,01 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 54,03 38,25 35,18 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 12,16 14,36 15,96 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 15,38 12,52 7,65 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 15,38 11,83 11,96 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 35,89 67,28 76,88 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 33,33 8,35 3,49 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 257,32 321,16 406,85 457,54
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 2,49 2,15 1,93 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 33.660,00 30.974,00 34.237,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 7,74 2,85 4,68 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2018 24.053,00 22.139,00 22.605,00 21.458,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2018 20.101,00 18.649,00 18.867,00 17.860,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2018 2,16 3,14 3,12 2,83
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2018 66,00 62,49 59,82 60,42

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 1.485,48 1.263,11 1.405,94 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 356,96 314,87 364,68 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 379,68 309,58 279,84 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 341,40 150,57 82,71 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -1,61 0,47 0,41 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -2,56 5,09 2,53 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 22,03 16,05 14,35 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 17,76 20,55 22,20 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 7,89 9,81 10,90 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2019 0,00 8,03 7,10 6,99
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2019 6,51 7,76 7,46 8,83
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2019 -16,28 -1,41 -2,39 -2,81
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 1,31 7,50 7,64 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 21,54 56,70 63,76 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 25,14 16,75 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2019 35,42 30,93 34,63 35,34
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 71,80 69,40 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 3,37 18,75 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 3,28 32,39 47,11 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 0,56 1,88 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 0,85 2,01 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 19,04 11,87 11,91 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 23,91 149,15 379,30 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 3,25 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 12,69 8,89 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,00 0,76 1,35 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 22,80 43,76 33,81 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 22,22 6,43 5,14 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 5,24 6,10 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 0,00 4,23 3,95 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 6,95 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 11,39 11,20 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 38,50 38,08 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,12 0,39 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,40 27,97 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 366,24 368,87 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 84,12 76,23 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 91,66 84,71 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2019 1,40 0,70 0,65 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 43,56 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 61,04 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 39,35 28,32 23,94 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 1,78 15,92 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 202,04 151,86 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa