Andoain

2022/1/20

(Automatikoki sortutako txostena 2022/1/20(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2019 0,22 0,22 0,65 0,88
Industria sektorea (%) 2019 43,92 15,70 28,25 23,88
Eraikuntza sektorea (%) 2019 6,34 6,56 6,16 5,86
Zerbitzu sektorea (%) 2019 49,51 77,53 64,93 69,38
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 0,42 0,47 0,85 0,98
Industria sektorean(%) 2020 25,33 13,93 21,91 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 6,51 5,49 5,31 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 67,72 80,09 71,91 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 48,05 48,86 48,35 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 44,73 46,45 45,70 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 51,35 51,46 51,13 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 52,43 52,16 52,16 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 47,70 48,77 48,33 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 57,21 55,92 56,25 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 9,50 7,14 7,92 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2020 8,32 7,57 7,58 9,23
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 8,46 7,94 7,70 9,48
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2020 4,16 3,63 3,63 4,82
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2020 2,39 2,84 2,69 2,91

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2020 34,49 34,25 33,91 33,01
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2020 18,03 12,19 16,54 16,33
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 10,11 5,23 7,59 6,48
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 16,40 11,35 11,91 11,92
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 71,45 82,26 77,47 78,29
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2021 2,02 1,14 3,01 3,28

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2020 168,26 364,89 285,95 317,21
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2021 -2,27 -1,03 -1,08 -1,31
Binztanleko BPG(€) 2019 34.399,00 39.217,00 37.188,00 36.254,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2019 3,45 4,12 3,99 3,45

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 20.959,00 24.333,00 23.756,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 17.816,00 20.089,00 19.751,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 3,29 4,10 3,71 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 61,54 57,39 59,05 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.488,08 1.667,63 1.508,49 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 284,34 414,15 371,92 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 411,19 370,52 279,48 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 124,07 150,59 175,29 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2021 -0,40 -0,11 -0,14 -0,29
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2021 -0,39 2,03 2,31 1,34
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2020 15,09 13,04 14,07 13,55
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2020 23,24 23,10 22,44 22,49
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2020 10,90 11,46 11,12 11,28

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 5,86 6,56 6,91 6,64
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 -0,20 3,54 3,04 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -4,70 -4,25 -3,73 -4,28
Biztanleria atzerritarra(%) 2020 6,62 7,81 8,29 8,11

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2020 60,93 67,36 64,04 48,09
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 9,77 11,77 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 30,06 38,34 36,44 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 71,40 72,70 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 4,89 12,55 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2020 0,61 4,85 53,84 51,10
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2020 1,22 2,03 1,56 2,15
Udal hiri-lurzorua (%) 2020 5,69 9,56 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2020 22,02 16,55 11,92 12,14
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2020 540,30 1.094,52 381,16 312,96

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2019 0,68 3,99 3,43 3,72
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2019 9,61 8,86 8,43 7,28
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2020 1,36 1,74 1,42 1,45
Delitu-indizea (‰biztanle) 2020 19,98 30,53 29,34 33,92

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2020 5,72 5,43 5,40 4,90
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2020 5,46 5,61 5,50 5,20
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2020 4,10 4,14 3,95 3,78
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 10,67 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 9,83 10,98 11,20 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 33,68 39,84 38,08 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 1,32 1,72 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 39,49 31,43 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 368,89 443,50 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 75,00 55,02 60,40 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 75,96 53,43 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 0,63 0,65 0,66 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 45,13 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 68,97 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2020 2,65 23,97 23,94 21,82
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 26,37 36,06 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 152,77 185,96 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa