Anoeta

2022/1/20

(Automatikoki sortutako txostena 2022/1/20(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2019 0,49 1,01 0,65 0,88
Industria sektorea (%) 2019 40,72 43,81 28,25 23,88
Eraikuntza sektorea (%) 2019 6,39 5,56 6,16 5,86
Zerbitzu sektorea (%) 2019 52,41 49,61 64,93 69,38
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 1,86 1,69 0,85 0,98
Industria sektorean(%) 2020 30,67 28,39 21,91 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 5,59 5,69 5,31 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 61,86 64,21 71,91 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 51,67 48,50 48,35 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 50,26 46,10 45,70 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 53,00 50,90 51,13 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 58,30 53,96 52,16 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 54,55 50,16 48,33 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 61,92 57,81 56,25 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 7,36 7,64 7,92 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2020 7,55 7,23 7,58 9,23
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 6,90 7,27 7,70 9,48
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2020 4,37 3,54 3,63 4,82
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2020 1,70 2,73 2,69 2,91

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2020 32,91 36,61 33,91 33,01
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2020 25,07 15,34 16,54 16,33
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 12,09 12,49 7,59 6,48
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 13,70 11,48 11,91 11,92
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 67,74 68,46 77,47 78,29
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2021 6,45 7,56 3,01 3,28

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2020 149,08 262,99 285,95 317,21
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2021 -0,87 1,13 -1,08 -1,31
Binztanleko BPG(€) 2019 34.346,00 33.530,00 37.188,00 36.254,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2019 9,01 5,62 3,99 3,45

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 21.598,00 22.871,00 23.756,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 18.221,00 19.187,00 19.751,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 3,89 2,43 3,71 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 65,27 62,84 59,05 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.274,32 1.333,09 1.508,49 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 299,96 303,62 371,92 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 430,32 268,16 279,48 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 78,55 170,46 175,29 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2021 0,04 0,08 -0,14 -0,29
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2021 13,86 4,81 2,31 1,34
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2020 17,64 15,74 14,07 13,55
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2020 16,88 20,71 22,44 22,49
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2020 7,86 9,97 11,12 11,28

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 10,06 8,03 6,91 6,64
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 0,00 3,84 3,04 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 0,95 -2,56 -3,73 -4,28
Biztanleria atzerritarra(%) 2020 8,82 8,35 8,29 8,11

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2020 74,27 56,87 64,04 48,09
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 10,71 16,75 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 25,05 33,22 36,44 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 68,10 69,40 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 4,59 18,75 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2020 8,62 456,62 53,84 51,10
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2020 0,00 0,56 1,56 2,15
Udal hiri-lurzorua (%) 2020 4,48 2,00 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2020 37,60 11,91 11,92 12,14
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2020 508,53 150,20 381,16 312,96

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2019 0,00 3,82 3,43 3,72
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2019 4,31 10,37 8,43 7,28
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2020 0,00 0,78 1,42 1,45
Delitu-indizea (‰biztanle) 2020 27,80 39,57 29,34 33,92

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2020 4,41 6,62 5,40 4,90
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2020 4,79 5,00 5,50 5,20
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2020 4,79 4,40 3,95 3,78
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 4,15 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 11,39 11,20 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 38,50 38,08 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,55 0,39 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 11,23 27,97 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 368,44 368,87 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 89,58 80,16 60,40 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 96,71 84,71 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 0,74 0,70 0,66 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 45,02 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 63,82 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2020 26,58 28,32 23,94 21,82
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 4,11 15,92 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 145,14 151,86 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa