Arama

2021/2/26

(Automatikoki sortutako txostena 2021/2/26(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 0,46 0,71 0,68 0,96
Industria sektorea (%) 2017 80,60 53,03 27,42 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 1,88 5,30 5,91 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 17,06 40,95 65,99 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 6,45 1,08 0,94 1,07
Industria sektorean(%) 2019 34,40 35,14 22,03 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 6,45 5,99 5,37 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 52,68 57,77 71,64 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 49,01 47,35 48,31 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 45,63 43,16 45,42 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 52,53 51,49 51,33 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 55,02 52,50 52,06 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 51,72 46,46 47,86 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 58,53 58,53 56,52 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 6,81 12,06 8,66 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 3,84 6,22 6,67 8,16
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 6,15 5,97 7,13 8,65
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 3,84 2,72 2,93 3,95
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 2,06 2,26 3,01 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 21,58 31,56 35,18 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 4,00 27,08 15,96 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 6,66 9,71 7,65 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 13,33 15,53 11,78 11,71
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 66,66 69,52 77,22 78,10
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2020 13,33 5,22 3,32 3,63

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 328,35 225,83 405,02 455,33
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2020 20,12 1,65 1,16 1,12
Binztanleko BPG(€) 2017 168.510,00 35.488,00 34.237,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 10,82 4,36 4,68 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2018 27.337,00 23.137,00 22.605,00 21.458,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2018 22.656,00 19.338,00 18.867,00 17.860,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2018 -3,10 2,42 3,12 2,83
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2018 69,15 62,85 59,82 60,42

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 2.604,24 1.336,95 1.405,94 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 474,83 297,26 364,68 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 0,00 183,28 279,84 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 1.061,06 117,49 82,71 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2020 1,00 0,45 0,48 0,57
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2020 -7,33 1,25 2,80 1,93
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2020 15,34 15,66 14,07 13,55
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2020 19,30 21,69 22,44 22,49
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2020 10,89 11,17 11,12 11,28

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2019 4,92 8,08 7,10 6,99
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2019 4,92 5,98 7,46 8,83
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2019 4,92 -1,36 -2,39 -2,81
Biztanleria atzerritarra(%) 2020 9,90 10,28 8,29 8,11

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2020 23,71 62,00 64,04 48,09
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 10,84 15,06 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2019 27,71 36,81 34,63 35,34
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 67,80 71,30 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 28,57 15,03 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 20,00 21,18 47,11 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 1,14 1,88 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2020 4,55 2,44 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2020 34,28 9,89 11,92 12,14
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2020 148,52 195,92 381,16 312,96

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 5,14 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 110,57 8,17 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,00 0,78 1,35 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 34,82 31,65 33,65 41,74

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 0,00 5,57 5,14 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 6,83 6,07 5,86
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 0,00 3,92 3,93 3,77
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 9,98 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 13,28 11,20 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 39,16 38,08 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 1,32 1,16 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,16 601,12 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 344,49 377,50 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 88,76 70,17 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 92,85 84,09 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2019 1,52 0,69 0,65 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 39,72 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 66,15 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2020 15,73 19,21 23,94 21,82
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 42,42 12,43 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 131,73 156,25 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa