Ataun

2020/9/29

(Automatikoki sortutako txostena 2020/9/29(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 7,81 0,71 0,68 0,96
Industria sektorea (%) 2017 11,39 53,03 27,42 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 13,05 5,30 5,91 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 67,75 40,95 65,99 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 5,20 1,08 0,94 1,07
Industria sektorean(%) 2019 33,42 35,14 22,03 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 5,34 5,99 5,37 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 56,02 57,77 71,64 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 44,87 47,35 48,31 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 42,96 43,16 45,42 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 46,64 51,49 51,33 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 53,05 52,50 52,06 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 49,32 46,46 47,86 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 56,54 58,53 56,52 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 7,21 12,06 8,66 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 3,85 6,25 6,71 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 4,09 6,06 7,24 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 1,45 2,74 2,95 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 2,11 2,26 3,01 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 78,20 31,56 35,18 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 5,50 27,08 15,96 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 3,50 9,47 7,65 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 16,66 15,80 11,96 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 50,87 69,44 76,88 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 28,94 5,28 3,49 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 88,04 226,95 406,85 457,54
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -1,27 3,19 1,93 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 12.193,00 35.488,00 34.237,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 1,81 4,36 4,68 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 23.093,00 22.517,00 22.086,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 19.402,00 18.939,00 18.470,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 2,79 2,65 3,37 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 62,62 61,21 59,14 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 1.062,03 1.336,95 1.405,94 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 164,22 297,26 364,68 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 269,09 183,28 279,84 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 85,88 117,49 82,71 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 1,43 0,52 0,41 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 1,31 1,18 2,53 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 20,49 15,88 14,35 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 22,26 21,54 22,20 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 11,57 11,08 10,90 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 9,51 8,25 7,57 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 16,06 7,43 6,90 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -0,59 -2,12 -2,16 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 5,72 9,52 7,64 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 29,58 61,62 63,76 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 22,51 15,06 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 30,73 35,41 33,53 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 63,90 71,30 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 10,33 15,03 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 10,04 21,18 47,11 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 1,14 1,88 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 0,42 2,44 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 0,00 9,89 11,91 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 29,00 195,02 379,30 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 5,14 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 5,95 8,17 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,00 0,78 1,35 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 13,08 31,81 33,81 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 7,01 5,57 5,14 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 5,90 6,86 6,10 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 5,90 3,94 3,95 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 12,21 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 0,00 13,43 11,18 9,22
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 0,00 37,22 38,30 42,29

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,00 1,16 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 32,53 601,12 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 377,01 377,50 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 87,12 70,17 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 99,20 84,09 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,72 0,68 0,65 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 41,30 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 65,77 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 0,74 19,21 23,94 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 19,62 12,43 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 152,62 156,25 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa