Beasain

2020/9/29

(Automatikoki sortutako txostena 2020/9/29(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 0,20 0,71 0,68 0,96
Industria sektorea (%) 2017 64,31 53,03 27,42 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 2,96 5,30 5,91 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 32,53 40,95 65,99 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 0,40 1,08 0,94 1,07
Industria sektorean(%) 2019 34,94 35,14 22,03 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 7,04 5,99 5,37 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 57,60 57,77 71,64 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 47,96 47,35 48,31 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 43,85 43,16 45,42 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 51,93 51,49 51,33 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 53,59 52,50 52,06 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 47,08 46,46 47,86 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 60,01 58,53 56,52 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 12,93 12,06 8,66 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 6,06 6,25 6,71 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 5,72 6,06 7,24 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 2,37 2,74 2,95 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 1,93 2,26 3,01 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 23,65 31,56 35,18 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 65,69 27,08 15,96 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 6,67 9,47 7,65 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 17,87 15,80 11,96 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 74,06 69,44 76,88 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 1,37 5,28 3,49 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 256,60 226,95 406,85 457,54
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 5,26 3,19 1,93 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 51.699,00 35.488,00 34.237,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 13,78 4,36 4,68 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 23.919,00 22.517,00 22.086,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 19.857,00 18.939,00 18.470,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 2,96 2,65 3,37 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 61,12 61,21 59,14 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 1.072,37 1.336,95 1.405,94 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 348,13 297,26 364,68 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 195,24 183,28 279,84 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 134,35 117,49 82,71 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -0,00 0,52 0,41 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 2,38 1,18 2,53 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 16,71 15,88 14,35 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 19,81 21,54 22,20 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 9,58 11,08 10,90 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 9,94 8,25 7,57 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 4,89 7,43 6,90 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -0,07 -2,12 -2,16 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 12,75 9,52 7,64 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 93,89 61,62 63,76 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 13,28 15,06 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 31,42 35,41 33,53 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 73,60 71,30 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 6,50 15,03 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 23,84 21,18 47,11 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 1,14 1,88 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 4,76 2,44 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 13,88 9,89 11,91 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 463,59 195,02 379,30 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 4,32 5,14 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 6,56 8,17 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,86 0,78 1,35 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 42,79 31,81 33,81 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 4,63 5,57 5,14 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 7,20 6,86 6,10 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 2,16 3,94 3,95 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 8,75 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 14,73 13,43 11,18 9,22
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 31,68 37,22 38,30 42,29

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 2,23 1,16 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 72,16 601,12 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 377,85 377,50 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 62,68 70,17 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 82,27 84,09 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,66 0,68 0,65 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 39,52 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 64,89 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 20,87 19,21 23,94 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 6,91 12,43 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 152,66 156,25 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa