Idiazabal

2020/10/25

(Automatikoki sortutako txostena 2020/10/25(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 1,90 0,71 0,68 0,96
Industria sektorea (%) 2017 64,75 53,03 27,42 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 5,45 5,30 5,91 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 27,90 40,95 65,99 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 2,61 1,08 0,94 1,07
Industria sektorean(%) 2019 38,85 35,14 22,03 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 3,48 5,99 5,37 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 55,03 57,77 71,64 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 46,02 47,35 48,31 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 42,30 43,16 45,42 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 49,67 51,49 51,33 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 53,22 52,50 52,06 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 48,23 46,46 47,86 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 58,13 58,53 56,52 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 9,90 12,06 8,66 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 4,32 6,25 6,71 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 5,29 6,06 7,24 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 1,56 2,74 2,95 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 1,69 2,26 3,01 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 22,00 31,56 35,18 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 27,10 27,08 15,96 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 15,95 9,47 7,65 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 8,51 15,80 11,96 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 64,89 69,44 76,88 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 10,63 5,28 3,49 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 214,81 226,95 406,85 457,54
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -3,32 3,19 1,93 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 48.491,00 35.488,00 34.237,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 -13,63 4,36 4,68 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 26.480,00 22.517,00 22.086,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 22.170,00 18.939,00 18.470,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 3,02 2,65 3,37 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 57,31 61,21 59,14 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 1.457,92 1.336,95 1.405,94 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 399,67 297,26 364,68 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 247,88 183,28 279,84 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 69,26 117,49 82,71 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 0,30 0,52 0,41 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 2,12 1,18 2,53 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 17,47 15,88 14,35 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 23,14 21,54 22,20 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 12,11 11,08 10,90 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2019 11,26 8,08 7,10 6,99
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2019 -3,46 5,98 7,46 8,83
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2019 0,43 -1,36 -2,39 -2,81
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 5,40 9,52 7,64 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 75,55 61,62 63,76 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 24,12 15,06 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2019 36,90 36,81 34,63 35,34
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 66,40 71,30 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 10,77 15,03 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 12,97 21,18 47,11 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 1,14 1,88 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 2,00 2,44 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 0,00 9,89 11,91 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 78,90 195,02 379,30 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 8,67 5,14 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 38,17 8,17 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,43 0,78 1,35 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 19,92 31,81 33,81 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 6,15 5,57 5,14 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 8,65 6,86 6,10 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 4,32 3,94 3,95 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 10,00 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 37,38 13,28 11,20 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 22,42 39,16 38,08 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,83 1,16 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 215,85 601,12 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 372,51 377,50 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 73,28 70,17 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 98,85 84,09 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2019 0,90 0,69 0,65 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 39,95 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 64,03 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 61,08 19,21 23,94 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 13,41 12,43 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 151,38 156,25 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa