Leaburu

2020/6/3

(Automatikoki sortutako txostena 2020/6/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 2,11 1,10 0,68 0,96
Industria sektorea (%) 2017 48,46 42,73 27,42 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 5,76 6,57 5,91 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 43,68 49,61 65,99 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 2,58 1,61 0,92 1,06
Industria sektorean(%) 2018 27,09 29,61 22,95 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 11,61 5,71 5,30 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 58,70 63,06 70,81 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 47,96 48,46 48,23 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 45,20 45,83 45,35 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 50,53 51,09 51,25 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 52,54 53,08 51,51 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 46,47 48,76 47,29 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 58,16 57,48 56,02 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 11,69 8,72 8,72 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 8,52 6,98 7,06 8,66
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 8,73 7,57 7,70 9,20
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 6,27 3,62 3,33 4,42
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 1,56 2,64 2,89 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 37,64 40,38 36,55 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 12,14 13,60 14,82 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 21,87 12,52 7,65 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 18,75 11,83 11,96 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 53,12 67,28 76,88 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 6,25 8,35 3,49 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 360,00 321,69 404,22 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 3,80 2,15 1,93 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 38.168,00 30.974,00 34.237,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 -6,30 2,85 4,68 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 19.653,00 21.797,00 22.086,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 17.005,00 18.347,00 18.470,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 1,68 3,33 3,37 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 52,38 60,71 59,14 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.123,98 1.239,26 1.344,04 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 293,23 292,07 352,34 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 895,16 347,90 292,61 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 123,76 159,89 126,57 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -1,32 0,47 0,41 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -3,62 5,09 2,53 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 16,12 16,05 14,35 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 21,77 20,55 22,20 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 12,90 9,81 10,90 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 16,00 8,21 7,57 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 -2,66 6,49 6,90 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 0,00 -0,44 -2,16 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 9,94 7,50 7,64 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 34,76 56,70 63,76 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 19,35 16,75 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 51,57 29,17 33,53 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 60,60 69,40 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 19,37 18,75 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 24,19 32,31 43,42 42,08
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 1,14 2,75 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 3,77 2,01 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 0,00 11,87 11,91 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 111,37 149,15 379,30 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 27,02 3,25 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 16,21 8,89 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 2,65 0,75 1,44 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 18,91 33,97 32,27 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 0,00 5,71 5,01 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 5,24 6,10 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 0,00 4,23 3,95 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 3,85 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 11,81 11,36 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 39,93 38,95 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,12 0,39 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 6,99 27,97 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 363,17 368,87 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 81,57 76,23 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 93,10 84,71 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,96 0,69 0,65 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 45,77 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 63,98 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 0,29 28,32 23,94 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 20,33 15,92 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2018 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 215,21 152,56 168,11 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa