Errezil

2022/7/5

(Automatikoki sortutako txostena 2022/7/5(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2019 7,28 2,22 0,65 0,88
Industria sektorea (%) 2019 66,47 33,36 28,25 23,88
Eraikuntza sektorea (%) 2019 3,92 8,00 6,16 5,86
Zerbitzu sektorea (%) 2019 22,33 56,42 64,93 69,38
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 9,30 1,87 0,85 0,98
Industria sektorean(%) 2020 30,23 28,32 21,91 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 8,97 5,42 5,31 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 51,49 64,36 71,91 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 51,53 49,28 48,35 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 54,12 46,80 45,70 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 49,42 51,76 51,13 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 58,67 54,74 52,16 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 60,51 50,84 48,33 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 57,14 58,69 56,25 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 -3,37 7,85 7,92 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2021 5,66 5,92 6,73 8,24
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 9,52 6,25 7,28 8,95
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2021 2,42 2,46 3,15 4,19
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2021 1,72 2,30 2,85 3,02

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2021 33,00 38,41 33,87 32,93
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2021 25,37 14,43 16,37 16,20
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 11,59 10,52 7,59 6,48
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 4,34 11,05 11,91 11,92
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 40,57 70,93 77,47 78,29
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2021 43,47 7,47 3,01 3,28

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2021 280,27 262,11 355,44 388,64
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2021 -1,30 -0,49 -1,08 -1,31
Binztanleko BPG(€) 2019 40.885,00 33.067,00 37.188,00 36.254,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2019 8,00 3,11 3,99 3,45

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 19.180,00 24.613,00 23.756,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 16.449,00 20.409,00 19.751,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 3,53 5,21 3,71 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 61,43 60,58 59,05 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.448,10 1.434,43 1.508,49 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 304,59 371,27 371,92 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 0,00 160,15 279,48 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 306,79 183,02 175,29 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2021 0,00 0,09 -0,14 -0,29
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2021 -4,77 4,70 2,31 1,34
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2021 15,57 15,76 13,78 13,30
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2021 18,51 20,14 22,72 22,80
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2021 9,51 9,70 11,39 11,52

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 5,19 7,98 6,91 6,64
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 -3,46 2,52 3,04 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -5,19 -1,20 -3,73 -4,28
Biztanleria atzerritarra(%) 2021 5,36 7,21 8,39 8,26

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2021 95,45 66,23 64,35 48,60
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 25,87 14,19 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 24,43 25,36 36,44 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 63,10 72,90 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 26,82 12,89 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2021 6,92 61,37 54,88 51,89
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2021 0,00 0,92 1,02 1,88
Udal hiri-lurzorua (%) 2021 0,19 2,67 3,93 3,80
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2021 0,00 11,98 11,92 12,09
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2021 17,95 235,93 380,59 312,04

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2020 34,60 0,78 2,91 2,94
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2020 6,92 4,51 3,72 3,37
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2021 1,73 1,22 1,43 1,47
Delitu-indizea (‰biztanle) 2021 32,87 22,74 32,70 37,40

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2021 16,66 5,09 5,22 4,79
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2021 0,00 4,83 4,68 4,57
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2021 0,00 3,53 3,95 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 19,79 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 75,47 13,25 11,10 9,06
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 39,17 36,82 41,94

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,00 0,70 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 45,31 425,31 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 376,20 467,32 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 82,67 63,66 60,40 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 82,32 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 1,04 0,63 0,66 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 40,88 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 62,85 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2021 55,05 30,80 23,19 23,60
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 3,22 12,18 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 81,40 151,80 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa