Orendain

2020/10/25

(Automatikoki sortutako txostena 2020/10/25(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 17,98 1,10 0,68 0,96
Industria sektorea (%) 2017 12,59 42,73 27,42 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 8,09 6,57 5,91 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 61,35 49,61 65,99 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 9,00 1,83 0,94 1,07
Industria sektorean(%) 2019 20,00 28,43 22,03 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 2,00 5,84 5,37 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 69,00 63,88 71,64 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 51,49 48,65 48,31 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 46,60 46,02 45,42 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 56,57 51,27 51,33 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 61,72 53,94 52,06 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 56,79 49,51 47,86 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 66,66 58,44 56,52 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 9,87 8,93 8,66 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 3,57 6,43 6,71 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 1,96 6,84 7,24 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 1,42 3,14 2,95 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 1,66 2,70 3,01 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 100,00 38,25 35,18 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 2,50 14,36 15,96 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 16,00 12,52 7,65 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 4,00 11,83 11,96 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 36,00 67,28 76,88 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 44,00 8,35 3,49 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 114,67 321,16 406,85 457,54
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 17,02 2,15 1,93 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 18.096,00 30.974,00 34.237,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 15,38 2,85 4,68 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 23.506,00 21.797,00 22.086,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 19.550,00 18.347,00 18.470,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 0,22 3,33 3,37 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 67,95 60,71 59,14 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 1.609,99 1.263,11 1.405,94 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 203,41 314,87 364,68 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 649,99 309,58 279,84 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 118,25 150,57 82,71 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 0,00 0,47 0,41 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 19,12 5,09 2,53 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 18,80 16,05 14,35 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 16,05 20,55 22,20 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 7,33 9,81 10,90 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2019 4,58 8,03 7,10 6,99
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2019 45,87 7,76 7,46 8,83
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2019 -4,58 -1,41 -2,39 -2,81
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 8,25 7,50 7,64 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 23,75 56,70 63,76 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 32,67 16,75 12,77 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2019 25,42 30,93 34,63 35,34
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 66,90 69,40 72,30 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 2,08 18,75 14,91 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 9,17 32,39 47,11 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 0,56 1,88 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 0,74 2,01 3,94 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 0,00 11,87 11,91 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 33,90 149,15 379,30 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 3,25 4,68 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 9,34 8,89 9,22 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,00 0,76 1,35 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 36,69 43,76 33,81 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 12,50 6,43 5,14 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 5,24 6,10 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 0,00 4,23 3,95 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 9,75 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 11,39 11,20 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 38,50 38,08 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,00 0,39 1,84 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 6,53 27,97 160,10 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 358,28 368,87 416,29 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 84,52 76,23 56,74 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 84,71 65,49 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2019 0,84 0,70 0,65 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 46,85 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 58,89 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 13,46 28,32 23,94 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 9,43 15,92 20,11 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Gipuzkoa EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 139,36 151,86 170,96 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa