Arakaldo

2021/12/3

(Automatikoki sortutako txostena 2021/12/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2018 3,79 1,96 0,78 0,87
Industria sektorea (%) 2018 7,26 43,61 19,05 24,12
Eraikuntza sektorea (%) 2018 27,83 3,70 5,91 5,84
Zerbitzu sektorea (%) 2018 61,12 50,73 74,26 69,16
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 1,26 2,52 0,80 0,98
Industria sektorean(%) 2020 25,31 24,89 15,17 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 6,32 4,83 6,03 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 67,08 67,74 77,98 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 54,12 48,48 48,03 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 47,13 46,11 45,31 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 61,45 50,81 50,96 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 58,95 52,12 49,52 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 52,45 48,78 45,85 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 64,38 55,44 53,55 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 11,92 6,66 7,69 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2020 9,09 6,51 9,96 9,23
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 12,50 6,34 10,37 9,48
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2020 2,72 3,37 5,41 4,82
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2020 2,60 3,56 3,05 2,91

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2020 81,81 35,50 33,54 33,01
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2020 42,00 20,45 14,51 16,33
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 5,26 9,69 5,43 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 21,05 11,28 12,13 11,71
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 63,15 67,34 80,29 78,10
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2020 10,52 11,67 2,12 3,63

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2020 160,49 294,14 312,65 317,66
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2020 -16,66 1,76 1,25 1,12
Binztanleko BPG(€) 2018 27.084,00 34.098,00 34.043,00 35.201,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2018 3,58 6,53 3,23 3,57

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 24.590,00 21.483,00 22.059,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 20.331,00 18.105,00 18.387,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 -0,02 2,74 3,35 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 72,92 63,81 60,38 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.875,87 1.377,05 1.359,60 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 212,25 250,97 311,99 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 0,00 190,81 90,22 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 169,41 198,93 159,59 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2020 3,77 0,41 0,58 0,57
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2020 47,32 3,31 0,49 1,93
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2020 20,60 14,96 12,90 13,55
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2020 12,12 20,62 22,91 22,49
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2020 9,09 10,22 11,66 11,28

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 0,00 7,31 6,33 6,65
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 0,00 4,69 1,44 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -6,17 -3,45 -5,12 -4,29
Biztanleria atzerritarra(%) 2020 6,66 7,23 7,55 8,11

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2020 10,00 15,44 51,76 48,09
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 16,12 18,27 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 37,33 36,37 42,68 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 59,40 69,10 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 3,03 6,42 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2020 4.933,33 262,40 53,80 50,95
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2020 0,00 0,00 2,86 2,15
Udal hiri-lurzorua (%) 2020 5,29 1,33 5,06 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2020 0,00 12,57 12,06 12,14
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2020 60,66 60,16 523,40 312,96

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2019 0,00 3,74 3,62 3,72
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2019 30,86 8,27 6,54 7,28
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2020 0,00 0,45 1,51 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2020 61,72 31,10 37,65 33,96

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2020 0,00 6,18 4,73 4,90
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2020 0,00 8,71 4,96 5,19
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2020 0,00 4,15 3,78 3,77
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 9,55 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 17,50 6,88 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 56,02 43,13 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 2,60 0,14 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,55 71,24 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 384,61 421,96 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 84,81 80,48 67,76 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 95,10 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 0,88 0,73 0,60 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 35,86 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 73,19 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2020 0,00 28,26 19,59 21,82
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 2,83 22,70 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 134,81 179,87 177,15 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa