Arantzazu

2021/12/3

(Automatikoki sortutako txostena 2021/12/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2018 4,85 1,96 0,78 0,87
Industria sektorea (%) 2018 30,17 43,61 19,05 24,12
Eraikuntza sektorea (%) 2018 4,28 3,70 5,91 5,84
Zerbitzu sektorea (%) 2018 60,69 50,73 74,26 69,16
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 0,58 2,52 0,80 0,98
Industria sektorean(%) 2020 30,81 24,89 15,17 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 5,81 4,83 6,03 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 62,79 67,74 77,98 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 47,94 48,48 48,03 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 44,39 46,11 45,31 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 51,24 50,81 50,96 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 54,08 52,12 49,52 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 48,34 48,78 45,85 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 59,28 55,44 53,55 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 10,93 6,66 7,69 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2020 7,33 6,51 9,96 9,23
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 9,56 6,34 10,37 9,48
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2020 3,08 3,37 5,41 4,82
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2020 2,53 3,56 3,05 2,91

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2020 49,23 35,50 33,54 33,01
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2020 25,00 20,45 14,51 16,33
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 4,34 9,69 5,43 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 17,39 11,28 12,13 11,71
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 73,91 67,34 80,29 78,10
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2020 4,34 11,67 2,12 3,63

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2020 164,17 294,14 312,65 317,66
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2020 -1,51 1,76 1,25 1,12
Binztanleko BPG(€) 2018 15.630,00 34.098,00 34.043,00 35.201,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2018 -13,61 6,53 3,23 3,57

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 23.313,00 21.483,00 22.059,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 19.739,00 18.105,00 18.387,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 1,07 2,74 3,35 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 64,19 63,81 60,38 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.197,25 1.377,05 1.359,60 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 221,78 250,97 311,99 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 0,00 190,81 90,22 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 106,94 198,93 159,59 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2020 3,29 0,41 0,58 0,57
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2020 25,53 3,31 0,49 1,93
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2020 16,17 14,96 12,90 13,55
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2020 18,38 20,62 22,91 22,49
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2020 7,84 10,22 11,66 11,28

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 0,00 7,31 6,33 6,65
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 9,95 4,69 1,44 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -4,97 -3,45 -5,12 -4,29
Biztanleria atzerritarra(%) 2020 7,59 7,23 7,55 8,11

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2020 7,56 15,44 51,76 48,09
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 17,67 18,27 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 44,97 36,37 42,68 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 68,50 69,10 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 3,19 6,42 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2020 12,25 262,40 53,80 50,95
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2020 0,00 0,00 2,86 2,15
Udal hiri-lurzorua (%) 2020 3,72 1,33 5,06 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2020 0,00 12,57 12,06 12,14
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2020 115,25 60,16 523,40 312,96

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2019 0,00 3,74 3,62 3,72
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2019 9,95 8,27 6,54 7,28
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2020 0,00 0,45 1,51 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2020 27,36 31,10 37,65 33,96

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2020 0,00 6,18 4,73 4,90
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2020 0,00 8,71 4,96 5,19
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2020 0,00 4,15 3,78 3,77
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 6,99 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 17,50 6,88 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 56,02 43,13 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,13 0,14 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 26,63 71,24 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 441,26 421,96 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 93,29 80,48 67,76 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 95,10 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 0,76 0,73 0,60 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 33,93 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 67,17 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2020 12,17 28,26 19,59 21,82
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 1,02 22,70 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 168,31 179,87 177,15 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa