Etxebarria

2020/6/3

(Automatikoki sortutako txostena 2020/6/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 0,81 6,40 0,91 0,96
Industria sektorea (%) 2017 91,09 37,22 19,34 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 1,15 3,86 5,93 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 6,95 52,53 73,83 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 5,84 5,32 0,86 1,06
Industria sektorean(%) 2018 40,64 32,66 15,75 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 3,80 3,89 6,03 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 49,70 58,12 77,35 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 49,12 45,57 48,02 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 48,69 42,89 44,91 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 49,58 48,17 51,37 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 53,85 47,49 48,66 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 53,98 44,16 44,49 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 53,72 50,75 53,25 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 -0,26 6,59 8,76 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 6,74 6,97 9,44 8,66
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 4,95 6,32 10,03 9,20
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 1,98 2,07 5,00 4,42
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 2,16 2,60 3,38 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 8,89 39,14 35,83 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 105,36 19,15 13,61 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 15,15 8,34 5,43 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 12,12 10,17 12,13 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 46,96 70,16 80,27 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 25,75 11,30 2,15 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 855,12 297,09 449,10 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -5,00 -2,85 2,58 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 155.670,00 27.655,00 32.791,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 -5,98 -0,15 3,49 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 21.181,00 19.686,00 20.654,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 17.936,00 16.745,00 17.238,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 0,18 4,00 2,68 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 62,43 60,73 60,38 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.743,75 1.312,32 1.247,10 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 296,97 231,35 295,81 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 0,00 307,19 110,50 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 428,05 30,60 116,13 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 2,07 0,54 0,26 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -5,17 -2,27 -6,07 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 13,32 13,52 13,10 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 21,70 23,84 22,74 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 11,54 12,45 11,53 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 5,12 7,65 6,89 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 8,97 6,30 6,10 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -5,12 -3,11 -3,48 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 10,78 7,60 6,78 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 57,00 44,57 51,22 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 21,66 14,08 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 23,31 35,93 38,32 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 66,50 65,80 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 0,00 2,06 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 26,64 19,48 44,87 42,08
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 0,00 3,84 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 1,66 1,44 5,07 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 24,28 8,18 12,02 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 44,02 126,58 520,33 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 1,15 4,22 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 6,57 4,61 6,45 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,00 0,77 1,50 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 18,42 27,90 45,89 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 10,00 6,15 4,22 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 6,52 5,76 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 12,69 3,83 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 23,53 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 9,43 7,08 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 42,70 44,13 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,33 0,22 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 2.892,38 122,14 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 418,88 414,26 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 64,15 66,25 64,53 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 98,73 83,23 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,95 0,63 0,59 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 35,47 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 62,06 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 17,64 13,00 19,24 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 89,92 22,66 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2018 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 175,08 174,87 176,42 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa