Galdames

2020/9/29

(Automatikoki sortutako txostena 2020/9/29(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 8,34 3,78 0,91 0,96
Industria sektorea (%) 2017 31,84 18,13 19,34 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 9,91 6,23 5,93 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 49,91 71,87 73,83 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 5,49 4,04 0,86 1,07
Industria sektorean(%) 2019 20,80 15,69 15,29 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 5,49 7,31 6,07 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 68,20 72,94 77,76 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 48,33 47,77 47,97 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 43,32 44,62 45,02 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 53,01 51,00 51,15 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 48,05 48,32 49,16 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 42,56 43,37 45,11 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 53,05 53,47 53,62 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 10,48 10,10 8,51 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 8,93 9,95 8,93 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 10,50 10,51 9,56 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 5,32 5,33 4,51 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 3,01 4,08 3,47 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 47,10 52,82 34,54 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 9,09 7,64 14,14 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 14,66 5,77 5,43 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 6,66 12,35 12,13 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 52,00 65,57 80,27 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 26,66 16,29 2,15 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 526,50 350,99 452,31 457,54
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -0,41 0,46 2,58 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 19.858,00 18.318,00 32.791,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 0,17 -0,83 3,49 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 19.298,00 17.482,00 20.654,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 16.318,00 15.009,00 17.238,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 0,02 2,55 2,68 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 59,99 59,89 60,38 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 1.454,59 1.183,92 1.286,63 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 162,41 201,59 303,53 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 0,92 53,64 105,34 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 114,25 121,84 108,49 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 0,24 0,48 0,26 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -0,71 3,10 -6,07 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 12,63 13,83 13,10 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 22,86 21,78 22,74 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 10,10 10,91 11,53 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 3,61 7,40 6,89 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 1,20 6,44 6,10 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -8,43 -3,58 -3,48 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 1,80 6,45 6,78 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 8,91 15,05 51,22 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 16,53 15,92 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 57,60 37,51 38,32 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 61,10 66,30 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 20,90 5,71 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 10,83 30,87 49,55 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 0,00 4,01 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 0,49 1,06 5,07 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 20,92 10,37 12,02 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 18,72 74,96 520,33 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 1,86 4,22 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 10,96 6,54 6,45 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,00 0,68 1,45 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 39,75 39,00 48,06 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 0,00 4,51 4,52 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 6,83 5,76 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 12,03 4,03 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 16,73 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 0,00 9,35 7,24 9,22
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 0,00 76,28 43,81 42,29

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,08 0,15 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 8,68 51,80 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 396,18 381,83 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 80,93 70,25 64,53 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 87,95 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 1,02 0,72 0,59 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 49,58 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 64,31 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 30,31 22,64 19,24 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 1,60 27,62 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 172,32 245,42 177,15 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa