Gordexola

2020/6/3

(Automatikoki sortutako txostena 2020/6/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 4,28 3,78 0,91 0,96
Industria sektorea (%) 2017 13,15 18,13 19,34 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 10,80 6,23 5,93 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 71,76 71,87 73,83 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 3,42 4,12 0,86 1,06
Industria sektorean(%) 2018 17,23 16,50 15,75 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 5,26 7,02 6,03 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 74,07 72,34 77,35 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 49,44 47,87 48,02 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 46,65 44,50 44,91 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 52,05 51,32 51,37 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 52,37 47,73 48,66 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 47,97 42,59 44,49 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 56,67 53,06 53,25 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 8,69 10,47 8,76 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 7,49 10,78 9,44 8,66
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 8,65 11,30 10,03 9,20
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 3,43 5,94 5,00 4,42
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 4,99 4,16 3,38 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 58,44 55,96 35,83 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 4,26 7,34 13,61 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 9,09 5,77 5,43 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 6,66 12,35 12,13 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 73,93 65,57 80,27 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 10,30 16,29 2,15 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 956,41 348,78 449,10 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -1,22 0,46 2,58 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 24.366,00 18.318,00 32.791,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 2,47 -0,83 3,49 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 21.797,00 17.482,00 20.654,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 18.088,00 15.009,00 17.238,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 2,26 2,55 2,68 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 64,55 59,89 60,38 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.170,14 1.153,39 1.247,10 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 198,95 223,84 295,81 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 0,00 69,55 110,50 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 66,29 115,05 116,13 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 1,42 0,48 0,26 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -1,78 3,10 -6,07 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 13,21 13,83 13,10 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 20,99 21,78 22,74 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 11,52 10,91 11,53 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 4,12 7,40 6,89 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 4,71 6,44 6,10 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -5,30 -3,58 -3,48 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 4,79 6,45 6,78 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 20,20 15,05 51,22 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 21,78 15,92 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 44,35 37,51 38,32 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 65,30 66,30 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 14,34 5,71 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 38,01 27,51 44,87 42,08
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 0,00 3,84 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 0,78 1,06 5,07 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 8,50 10,37 12,02 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 41,64 74,96 520,33 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 5,95 1,86 4,22 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 11,90 6,54 6,45 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,00 0,71 1,50 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 23,21 34,20 45,89 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 3,12 4,55 4,22 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 5,84 6,83 5,76 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 5,84 4,03 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 15,58 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 9,44 7,08 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 64,97 76,97 44,13 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,11 0,15 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,93 51,80 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 379,66 381,83 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 79,34 70,25 64,53 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 87,95 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,99 0,72 0,59 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 42,54 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 72,39 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 8,49 22,64 19,24 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 291,66 27,62 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2018 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 175,64 242,22 176,42 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa