Lanestosa

2020/9/29

(Automatikoki sortutako txostena 2020/9/29(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 5,44 3,78 0,91 0,96
Industria sektorea (%) 2017 4,05 18,13 19,34 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 10,87 6,23 5,93 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 79,64 71,87 73,83 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 10,20 4,04 0,86 1,07
Industria sektorean(%) 2019 4,08 15,69 15,29 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 14,28 7,31 6,07 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 71,42 72,94 77,76 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 42,03 47,77 47,97 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 39,67 44,62 45,02 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 43,87 51,00 51,15 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 38,88 48,32 49,16 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 33,33 43,37 45,11 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 43,26 53,47 53,62 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 9,92 10,10 8,51 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 8,72 9,95 8,93 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 7,76 10,51 9,56 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 2,90 5,33 4,51 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 14,12 4,08 3,47 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 57,40 52,82 34,54 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 1,00 7,64 14,14 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 4,00 5,77 5,43 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 16,00 12,35 12,13 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 48,00 65,57 80,27 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 32,00 16,29 2,15 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 1.731,22 350,99 452,31 457,54
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 1,88 0,46 2,58 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 16.126,00 18.318,00 32.791,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 4,58 -0,83 3,49 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 12.764,00 17.482,00 20.654,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 11.393,00 15.009,00 17.238,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 -2,83 2,55 2,68 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 50,70 59,89 60,38 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 2.369,97 1.183,92 1.286,63 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 168,08 201,59 303,53 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 0,00 53,64 105,34 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 363,13 121,84 108,49 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 -1,18 0,48 0,26 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -12,54 3,10 -6,07 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 8,36 13,83 13,10 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 22,31 21,78 22,74 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 11,15 10,91 11,53 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 3,95 7,40 6,89 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 27,66 6,44 6,10 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -19,76 -3,58 -3,48 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 3,58 6,45 6,78 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 10,14 15,05 51,22 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 13,77 15,92 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 41,36 37,51 38,32 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 62,90 66,30 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 14,67 5,71 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 23,90 30,87 49,55 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 0,00 4,01 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 14,64 1,06 5,07 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 16,91 10,37 12,02 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 220,17 74,96 520,33 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 1,86 4,22 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 3,83 6,54 6,45 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 0,00 0,68 1,45 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 15,81 39,00 48,06 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 0,00 4,51 4,52 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 39,84 6,83 5,76 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 0,00 4,03 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 43,73 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 0,00 9,35 7,24 9,22
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2017 0,00 76,28 43,81 42,29

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,63 0,15 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,69 51,80 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 392,85 381,83 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 60,21 70,25 64,53 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 87,95 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,81 0,72 0,59 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 72,49 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 63,63 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 0,00 22,64 19,24 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 1,34 27,62 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 505,50 245,42 177,15 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa