Laukiz

2020/6/3

(Automatikoki sortutako txostena 2020/6/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 4,04 1,29 0,91 0,96
Industria sektorea (%) 2017 2,38 25,10 19,34 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 6,52 8,11 5,93 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 87,06 65,50 73,83 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 1,85 1,44 0,86 1,06
Industria sektorean(%) 2018 14,46 14,85 15,75 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 7,64 5,03 6,03 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 76,03 78,66 77,35 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 45,70 50,80 48,02 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 43,24 48,49 44,91 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 48,31 53,18 51,37 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 50,57 55,22 48,66 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 47,29 51,56 44,49 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 54,14 59,03 53,25 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 6,85 7,46 8,76 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 5,66 7,09 9,44 8,66
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 6,18 7,57 10,03 9,20
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 2,29 3,16 5,00 4,42
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 3,57 2,96 3,38 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 77,17 45,37 35,83 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 3,00 13,03 13,61 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 1,07 6,57 5,43 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 13,97 10,58 12,13 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 80,64 77,36 80,27 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 4,30 5,48 2,15 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 207,04 276,66 449,10 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -4,50 4,84 2,58 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 13.167,00 25.259,00 32.791,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 8,72 5,61 3,49 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 30.526,00 24.048,00 20.654,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 23.791,00 19.680,00 17.238,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 -1,29 2,48 2,68 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 55,24 65,56 60,38 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.035,04 1.276,28 1.247,10 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 305,16 314,67 295,81 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 0,00 48,42 110,50 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 114,19 42,33 116,13 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 0,25 1,08 0,26 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 10,35 10,96 -6,07 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 16,66 16,11 13,10 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 19,93 17,00 22,74 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 9,88 7,59 11,53 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 9,22 7,34 6,89 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 3,35 4,76 6,10 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 1,67 0,10 -3,48 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 4,27 5,09 6,78 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 6,71 15,73 51,22 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 10,00 11,88 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 15,21 22,29 38,32 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 70,80 73,90 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 0,36 2,80 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 15,91 44,68 44,87 42,08
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 1,66 3,84 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 6,28 6,95 5,07 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 13,50 13,09 12,02 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 147,40 281,75 520,33 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 0,00 4,14 4,22 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 5,87 9,81 6,45 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 0,00 0,87 1,50 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 32,74 36,28 45,89 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 4,54 5,04 4,22 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 0,00 4,08 5,76 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 8,37 3,57 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 9,32 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 2,66 7,08 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 0,00 75,03 44,13 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,27 0,94 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,66 31,14 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 521,89 490,86 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 85,59 79,21 64,53 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 99,01 94,12 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,90 0,71 0,59 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 40,56 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 68,97 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 0,00 16,51 19,24 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 4,43 8,94 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2018 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 172,79 172,46 176,42 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa