Mañaria

2022/7/6

(Automatikoki sortutako txostena 2022/7/6(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2019 2,59 0,40 0,83 0,88
Industria sektorea (%) 2019 63,50 40,93 18,56 23,88
Eraikuntza sektorea (%) 2019 4,22 4,20 5,98 5,86
Zerbitzu sektorea (%) 2019 29,70 54,47 74,63 69,38
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 3,08 0,90 0,80 0,98
Industria sektorean(%) 2020 28,57 31,23 15,17 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 6,94 4,56 6,03 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 61,38 63,29 77,98 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 53,26 48,80 48,03 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 51,33 45,90 45,31 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 55,21 51,78 50,96 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 59,95 52,51 49,52 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 54,91 48,42 45,85 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 65,38 56,75 53,55 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 10,47 8,33 7,69 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2021 4,47 7,26 8,90 8,24
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 1,91 7,54 9,75 8,95
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2021 1,59 3,14 4,69 4,19
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2021 2,06 3,46 3,09 3,02

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2021 48,40 27,48 33,44 32,93
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2021 10,40 19,96 14,48 16,20
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 20,00 11,63 5,35 6,48
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 16,00 12,43 12,40 11,92
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 56,00 72,85 80,29 78,29
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2021 8,00 3,07 1,94 3,28

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2021 122,60 475,62 375,06 388,64
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2021 -1,25 -2,79 -1,37 -1,31
Binztanleko BPG(€) 2019 31.593,00 42.348,00 35.002,00 36.254,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2019 13,31 1,71 3,19 3,45

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 27.736,00 22.616,00 22.059,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 22.626,00 18.906,00 18.387,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 13,80 3,71 3,35 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 53,82 63,06 60,38 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.939,89 1.245,84 1.359,60 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 532,16 329,59 311,99 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 362,20 124,74 90,22 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 447,69 152,10 159,59 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2021 -0,19 -0,22 -0,44 -0,29
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2021 1,55 2,81 -0,12 1,34
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2021 17,27 14,21 12,67 13,30
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2021 22,07 21,20 23,25 22,80
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2021 9,59 10,51 11,86 11,52

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 5,74 6,91 6,32 6,64
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 -1,91 1,52 1,44 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -9,57 -3,09 -5,12 -4,28
Biztanleria atzerritarra(%) 2021 5,37 8,21 7,76 8,26

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2021 11,54 46,26 52,11 48,60
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 16,47 11,90 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 30,47 32,03 42,68 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 63,00 73,50 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 0,66 4,26 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2021 11,51 35,86 54,44 51,89
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2021 0,00 2,73 2,63 1,88
Udal hiri-lurzorua (%) 2021 0,54 4,37 5,05 3,80
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2021 5,13 5,95 11,97 12,09
Biztanle-dentsitatea (bizt./Km²) 2021 29,65 315,36 521,09 312,04

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2020 0,00 3,80 2,64 2,94
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2020 7,66 3,58 2,49 3,37
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2021 0,00 1,15 1,54 1,47
Delitu-indizea (‰biztanle) 2021 19,15 30,46 41,57 37,40

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2021 12,50 5,22 4,59 4,79
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2021 0,00 4,41 4,46 4,57
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2021 0,00 3,40 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 13,30 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 5,93 7,12 9,06
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 35,05 43,08 41,94

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 1,29 1,29 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 7,50 386,66 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 403,54 383,21 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 84,58 71,59 67,76 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 93,33 83,60 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 0,96 0,66 0,60 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 31,29 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 67,93 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2021 58,23 21,36 19,58 23,60
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 10,10 11,60 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 179,09 167,60 177,15 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa