Ondarroa

2020/6/3

(Automatikoki sortutako txostena 2020/6/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 17,37 6,40 0,91 0,96
Industria sektorea (%) 2017 7,75 37,22 19,34 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 3,60 3,86 5,93 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 71,28 52,53 73,83 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2018 7,40 5,32 0,86 1,06
Industria sektorean(%) 2018 33,84 32,66 15,75 19,24
Eraikuntza sektorean(%) 2018 3,17 3,89 6,03 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2018 55,57 58,12 77,35 74,13

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 45,52 45,57 48,02 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2018 41,99 42,89 44,91 45,38
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2018 48,95 48,17 51,37 51,45
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2018 44,74 47,49 48,66 50,09
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2018 40,24 44,16 44,49 45,88
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2018 49,09 50,75 53,25 54,63
Generoen arteko aldea (pp) 2018 8,85 6,59 8,76 8,74
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2018 8,21 6,97 9,44 8,66
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2018 7,78 6,32 10,03 9,20
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2018 2,11 2,07 5,00 4,42
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2018 2,46 2,60 3,38 3,19

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2017 50,29 39,14 35,83 35,36
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2017 6,17 19,15 13,61 15,06
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 5,41 8,34 5,43 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 8,21 10,17 12,13 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 77,44 70,16 80,27 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 8,91 11,30 2,15 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2018 223,83 297,09 449,10 454,37
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -4,19 -2,85 2,58 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 21.071,00 27.655,00 32.791,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 -3,05 -0,15 3,49 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 18.583,00 19.686,00 20.654,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 15.947,00 16.745,00 17.238,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 6,15 4,00 2,68 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 59,18 60,73 60,38 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2017 1.444,49 1.312,32 1.247,10 1.299,48
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2017 209,09 231,35 295,81 329,93
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2017 568,12 307,19 110,50 201,62
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2017 -69,42 30,60 116,13 112,06

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 0,03 0,54 0,26 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 -5,84 -2,27 -6,07 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 11,39 13,52 13,10 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 25,28 23,84 22,74 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 13,19 12,45 11,53 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2018 6,54 7,65 6,89 7,30
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2018 2,38 6,30 6,10 6,68
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2018 -3,57 -3,11 -3,48 -2,56
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 5,92 7,60 6,78 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 92,55 44,57 51,22 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 13,52 14,08 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2018 46,91 35,93 38,32 34,00
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 62,70 65,80 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 1,56 2,06 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2018 22,14 19,48 44,87 42,08
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2018 0,00 0,00 3,84 2,96
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 11,40 1,44 5,07 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 0,00 8,18 12,02 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 1.962,61 126,58 520,33 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 1,18 1,15 4,22 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 1,89 4,61 6,45 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2018 1,07 0,77 1,50 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2018 30,57 27,90 45,89 40,26

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2018 5,78 6,15 4,22 4,45
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 5,95 6,52 5,76 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 4,76 3,83 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 28,42 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 12,05 9,43 7,08 9,23
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2016 26,04 42,70 44,13 42,75

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,33 0,22 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 8,07 122,14 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 387,55 414,26 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 58,27 66,25 64,53 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 77,88 83,23 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2018 0,51 0,63 0,59 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 38,41 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 63,05 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 5,28 13,00 19,24 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 21,77 22,66 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2018 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2018 176,44 174,87 176,42 176,61

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa