Balmaseda

2020/10/30

(Automatikoki sortutako txostena 2020/10/30(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2017 0,90 3,78 0,91 0,96
Industria sektorea (%) 2017 18,79 18,13 19,34 24,17
Eraikuntza sektorea (%) 2017 5,82 6,23 5,93 5,75
Zerbitzu sektorea (%) 2017 74,50 71,87 73,83 69,12
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2019 0,57 4,04 0,86 1,07
Industria sektorean(%) 2019 16,22 15,69 15,29 18,67
Eraikuntza sektorean(%) 2019 6,73 7,31 6,07 5,61
Zerbitzu sektorean(%) 2019 76,46 72,94 77,76 74,64

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 46,24 47,77 47,97 48,31
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2019 43,96 44,62 45,02 45,44
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2019 48,68 51,00 51,15 51,36
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2019 45,66 48,32 49,16 50,58
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2019 41,14 43,37 45,11 46,46
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2019 50,56 53,47 53,62 55,03
Generoen arteko aldea (pp) 2019 9,42 10,10 8,51 8,56
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2019 12,13 9,95 8,93 8,20
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2019 12,17 10,51 9,56 8,77
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2019 6,87 5,33 4,51 3,97
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2019 3,06 4,08 3,47 3,31

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2019 40,22 52,82 34,54 34,02
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2019 11,56 7,64 14,14 15,95
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 6,53 5,77 5,43 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 14,89 12,35 12,13 11,79
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2019 76,93 65,57 80,27 77,95
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2019 1,63 16,29 2,15 3,71

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2019 224,41 350,99 452,31 457,54
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2019 -1,01 0,46 2,58 2,40
Binztanleko BPG(€) 2017 18.425,00 18.318,00 32.791,00 33.835,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2017 -2,16 -0,83 3,49 3,47

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2017 16.271,00 17.482,00 20.654,00 21.083,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2017 14.056,00 15.009,00 17.238,00 17.615,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2017 2,47 2,55 2,68 2,75
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2017 59,57 59,89 60,38 60,14

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2018 1.221,07 1.183,92 1.286,63 1.338,63
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2018 212,66 201,59 303,53 338,24
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2018 116,26 53,64 105,34 190,97
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2018 107,82 121,84 108,49 88,25

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2019 0,16 0,48 0,26 0,39
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2019 5,87 3,10 -6,07 1,63
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2019 14,27 13,83 13,10 13,77
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2019 23,17 21,78 22,74 22,27
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2019 12,29 10,91 11,53 11,10

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2019 8,58 7,16 6,70 6,99
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2019 11,44 7,53 9,74 8,83
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2019 -4,81 -3,48 -3,68 -2,81
Biztanleria atzerritarra(%) 2019 7,13 6,45 6,78 7,41

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2019 54,06 15,05 51,22 47,71
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 15,93 15,92 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2019 39,53 39,12 39,94 35,34
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 67,70 66,30 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 4,37 5,71 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2019 35,07 30,87 49,55 46,15
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2019 0,00 0,00 4,01 2,80
Udal hiri-lurzorua (%) 2019 2,61 1,06 5,07 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2019 17,29 10,37 12,02 12,16
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2019 344,38 74,96 520,33 311,16

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2017 1,29 1,86 4,22 4,54
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2017 4,66 6,54 6,45 9,27
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2019 1,16 0,68 1,45 1,38
Delitu-indizea (‰biztanle) 2019 34,45 39,00 48,06 41,94

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2019 4,50 4,51 4,52 4,68
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2019 6,49 6,83 5,76 5,89
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2019 3,89 4,03 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 20,49 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 19,61 9,26 6,88 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 100,89 75,28 43,13 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,24 0,15 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 43,16 51,80 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 372,36 381,83 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2011 66,49 70,25 64,53 56,45
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 77,05 87,95 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2019 0,60 0,73 0,60 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 48,30 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 73,28 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2019 0,00 22,64 19,24 21,72
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 2,64 27,62 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 175,39 245,42 177,15 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa