Areatza

2021/12/3

(Automatikoki sortutako txostena 2021/12/3(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2018 2,21 1,96 0,78 0,87
Industria sektorea (%) 2018 7,74 43,61 19,05 24,12
Eraikuntza sektorea (%) 2018 7,30 3,70 5,91 5,84
Zerbitzu sektorea (%) 2018 82,75 50,73 74,26 69,16
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 4,10 2,52 0,80 0,98
Industria sektorean(%) 2020 21,25 24,89 15,17 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 5,71 4,83 6,03 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 68,92 67,74 77,98 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 49,92 48,48 48,03 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 47,14 46,11 45,31 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 52,83 50,81 50,96 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 54,10 52,12 49,52 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 48,97 48,78 45,85 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 59,67 55,44 53,55 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 10,69 6,66 7,69 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2020 6,77 6,51 9,96 9,23
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 4,93 6,34 10,37 9,48
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2020 2,38 3,37 5,41 4,82
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2020 2,82 3,56 3,05 2,91

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2020 67,66 35,50 33,54 33,01
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2020 4,00 20,45 14,51 16,33
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 2,24 9,69 5,43 6,54
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 11,23 11,28 12,13 11,71
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2020 73,03 67,34 80,29 78,10
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2020 13,48 11,67 2,12 3,63

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2020 121,58 294,14 312,65 317,66
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2020 6,95 1,76 1,25 1,12
Binztanleko BPG(€) 2018 12.237,00 34.098,00 34.043,00 35.201,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2018 0,61 6,53 3,23 3,57

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 20.909,00 21.483,00 22.059,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 17.727,00 18.105,00 18.387,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 3,58 2,74 3,35 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 65,23 63,81 60,38 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.249,84 1.377,05 1.359,60 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 222,99 250,97 311,99 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 191,08 190,81 90,22 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 292,96 198,93 159,59 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2020 1,24 0,41 0,58 0,57
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2020 6,47 3,31 0,49 1,93
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2020 14,55 14,96 12,90 13,55
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2020 18,50 20,62 22,91 22,49
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2020 9,45 10,22 11,66 11,28

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 14,06 7,31 6,33 6,65
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 11,57 4,69 1,44 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -0,82 -3,45 -5,12 -4,29
Biztanleria atzerritarra(%) 2020 10,69 7,23 7,55 8,11

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2020 33,40 15,44 51,76 48,09
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 21,33 18,27 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 30,30 36,37 42,68 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 64,70 69,10 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 21,17 6,42 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2020 1.960,52 262,40 53,80 50,95
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2020 0,00 0,00 2,86 2,15
Udal hiri-lurzorua (%) 2020 1,77 1,33 5,06 3,82
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2020 5,67 12,57 12,06 12,14
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2020 133,33 60,16 523,40 312,96

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2019 8,27 3,74 3,62 3,72
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2019 3,30 8,27 6,54 7,28
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2020 0,82 0,45 1,51 1,44
Delitu-indizea (‰biztanle) 2020 25,64 31,10 37,65 33,96

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2020 5,71 6,18 4,73 4,90
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2020 8,22 8,71 4,96 5,19
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2020 8,22 4,15 3,78 3,77
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 10,20 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 17,50 6,88 9,05
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2018 0,00 56,02 43,13 42,06

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,00 0,14 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 9,44 71,24 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 438,87 421,96 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 85,21 80,48 67,76 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 100,00 95,10 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 0,68 0,73 0,60 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 35,86 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 63,22 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2020 19,85 28,26 19,59 21,82
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 21,21 22,70 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 178,26 179,87 177,15 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa