Igorre

2022/8/14

(Automatikoki sortutako txostena 2022/8/14(e)an eskuragarri zeuden dautak erabiliz)

EKONOMIA /LEHIAKORTASUNA ARDATZA

Ekonomi egitura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Balio Erantsi Gordina
Nekazaritza-arrantza sektorea (%) 2019 0,61 2,25 0,83 0,88
Industria sektorea (%) 2019 68,43 43,28 18,56 23,88
Eraikuntza sektorea (%) 2019 2,15 3,90 5,98 5,86
Zerbitzu sektorea (%) 2019 28,81 50,57 74,63 69,38
16 urte edo gehiagoko biztanle landunak
Nekazaritza arrantza sektorean(%) 2020 2,17 2,52 0,80 0,98
Industria sektorean(%) 2020 27,73 24,89 15,17 18,51
Eraikuntza sektorean(%) 2020 4,91 4,83 6,03 5,55
Zerbitzu sektorean(%) 2020 65,17 67,74 77,98 74,93

Lan merkatua

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jarduera tasa
16 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2020 46,92 48,48 48,03 48,32
16 urte edo gehiagoko emakumezkoak (%) 2020 44,04 46,11 45,31 45,69
16 urte edo gehiagoko gizonezkoak (%) 2020 49,95 50,81 50,96 51,10
Okupazio tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleria (%) 2020 51,30 52,12 49,52 50,79
16 eta 64 urte arteko emakumezkoak (%) 2020 46,73 48,78 45,85 47,06
16 eta 64 urte arteko gizonezkoak (%) 2020 56,20 55,44 53,55 54,82
Generoen arteko aldea (pp) 2020 9,46 6,66 7,69 7,75
Langabezia erregistratu tasa
16 eta 64 urte arteko biztanleak (%) 2021 7,81 5,75 8,90 8,24
45 urte edo gehiagoko biztanleak (%) 2021 6,60 6,14 9,75 8,95
Epe luzekoa (16 eta 64 urte arteko biztanleak)(%) 2021 3,77 2,82 4,69 4,19
Kontratu errotazioaren indizea: (kontratuak/pertsonak) 2021 2,21 3,30 3,09 3,02

Empresa egituraketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Mikroenpresek sortutako lanpostuak: 0-9 langile (%) 2021 16,81 34,55 33,44 32,93
Industria establezimenduen batez besteko tamaina (langile kop.) 2021 50,02 20,86 14,48 16,20
Industria sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 11,47 9,46 5,35 6,48
Eraikuntza sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 12,94 11,51 12,40 11,92
Zerbitzu sektoreko establezimenduen ehunekoa guztiekiko 2021 66,47 68,12 80,29 78,29
Lehen sektoreko establezimenduak eraikuntza guztiekiko 2021 9,11 10,88 1,94 3,28

Ekonomia dinamismoa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Urtean erregistratutako kontratuak (biztanleen‰ ) 2021 258,89 296,23 375,06 388,64
Enpleguaren zifrako urte arteko aldakuntza (%) 2021 -1,59 -2,80 -1,37 -1,31
Binztanleko BPG(€) 2019 47.996,00 34.771,00 35.002,00 36.254,00
Udal BPGaren urteko hazkunde-tasa metatua azken bost urteetan (%) 2019 4,81 2,44 3,19 3,45

Biztanleriaren baliabide ekonomikoak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Errenta pertsonala guztira (€) 2019 20.512,00 21.483,00 22.059,00 22.601,00
Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2019 17.458,00 18.105,00 18.387,00 18.821,00
Errenta pertsonalaren urteko hazkunde-tasa metatua(%) 2019 2,60 2,74 3,35 3,54
Lanetik sortutako errenta pertsonala (%) 2019 63,88 63,81 60,38 60,01

Udaleko ekonomia-finantza kudeaketa

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalaren gastu likidatua biztanle bakoitzeko (€) 2019 1.264,32 1.377,05 1.359,60 1.421,07
Udalaren zerga-bilketa biztanle bakoitzeko(€/hab) 2019 255,85 250,97 311,99 344,89
Udalaren zor bizia biztanle bakoitzeko (€) 2019 274,31 190,81 90,22 178,76
Udalaren inbertsio garbia biztanle bakoitzeko(€) 2019 307,68 198,93 159,59 151,16

KOHESIO SOZIALA / BIZI KALITATEA ARDATZA

Demografia

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Biztanleriaren urte arteko aldaketa (%) 2021 -0,53 0,32 -0,44 -0,29
Biztanleriaren aldaketa azken hamarkadan (%) 2021 0,95 2,45 -0,12 1,34
Haur indizea. 0-14 uste arteko biztanleak (%) 2021 16,22 14,60 12,67 13,30
Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako biztanleak (%) 2021 20,93 20,96 23,25 22,80
Gainzahartze-indizea. 75 urtetik gorako biztanleak(%) 2021 9,24 10,17 11,86 11,52

Biztanleriaren mugimendu naturala eta migrazioak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Jaiotza-tasa gordina (biztanleen ‰) 2020 9,47 7,29 6,32 6,64
Kanpoko migrazio-saldoa (biztanleen ‰ ) 2020 -0,46 4,68 1,44 2,03
Hazkunde begetatiboko tasa (biztanleen ‰) 2020 -0,69 -3,43 -5,12 -4,28
Biztanleria atzerritarra(%) 2021 12,79 7,83 7,76 8,26

Etxebizitza

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Etxebizitza-dentsitatea egoitza-lurzoruan (Etxebizitza/ Ha.) 2021 32,19 15,53 52,11 48,60
Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 14,27 18,27 10,49 11,40
50 urtetik gorako antzinatasuna daukaten familia-etxebizitzak (%) 2020 31,31 36,37 42,68 37,59
Familia-etxebizitza nagusien erosotasun-indizea 2011 74,90 69,10 70,20 72,00
Aurri-egoeran, egoera txarrean edo eskasean dauden eraikinetako familia-etxebizitza nagusiak (%) 2001 2,18 6,42 5,87 8,66
Etxebiden dauden etxebizitza-eskabideen kopurua (‰ biztanle) 2021 32,22 25,27 54,44 51,89
Etxebidek azken bost urteetan adjudikatu dituen etxebizitza babestuak (BOE) (‰biztanle) 2021 0,00 0,00 2,63 1,88
Udal hiri-lurzorua (%) 2021 3,91 1,32 5,05 3,80
Bizitegietarako lurzoru urbanizagarria (%) 2021 23,65 12,75 11,97 12,09
Biztanle-dentsitatea (bizt./KmĀ²) 2021 252,72 60,35 521,09 312,04

Gizarte segurtasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Udalerrian erregistratutako ibilgailuek harrapatutako oinezkoak (10.000 biztanleko) 2020 0,00 0,41 2,64 2,94
Udalerrian izan diren trafiko istripuak (‰biztanle) 2020 2,54 6,00 2,49 3,37
Udaltzain kopurua (‰biztanle) 2021 0,46 0,45 1,54 1,47
Delitu-indizea (‰biztanle) 2021 30,51 34,71 41,57 37,40

Erabilpen orokorreko ekipamenduak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
0-2 urte arteko haur-hezkuntzako unitateak 100 biztanleko 2021 4,27 6,14 4,59 4,79
Banku bulegoak 10.000 biztanleko 2021 9,27 7,85 4,46 4,57
Farmazia kopurua(‰ biztanle) 2021 2,31 4,13 3,79 3,79
Erreferentziako ospitaleraino joateko behar den denbora(minutuak) 2007 6,90 0,00 0,00 0,00
3. adinekoentzako eguneko zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 15,08 7,12 9,06
3. adinekoentzako egoitza-zentroetako plaza kopurua (65 urteko eta gehiagoko biztanleen ‰) 2019 0,00 54,71 43,08 41,94

INGURUMENA ETA MUGIKORTASUNA ARDATZA

Hondakinak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kutsatuta bide dauden udal lurrak (%) 2008 0,80 0,14 1,53 1,16
Hondakin arriskutsuen sorkuntza (kg/biztanle/urteko) 2004 275,03 71,24 288,89 240,65
Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/urteko) 2009 449,16 421,96 404,33 399,60

Garraioa eta mugikortasuna

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Bizi den herritik kanpo lan egiten duen 16 urte edo gehiagoko biztanleria okupatua (%) 2016 70,41 80,48 67,76 59,31
Bizi den herritik kanpo ikasten duen 16 urte edo gehiagoko ikasle biztanleria (%) 2011 93,95 95,10 69,42 64,23
Ibilgailu parkea (Ibilgailu/bizt) 2020 0,70 0,73 0,60 0,62
EAEko gainerako udalerrietara joateko batez besteko denbora (min.) 2007 33,45 - - -
Udalerriaren irisgarritasuna (km/orduko) 2007 67,43 - - -

Berdeguneak eta eremu babestuak

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Babes bereziko udal azalera(%) 2021 0,99 28,25 19,58 23,60
Udalerrian parke, lorategi eta berdeguneek hartzen duten azalera (%, hiri lurzoruaren aldean) 2009 15,97 22,70 13,27 14,40

Ura

Urtea Udalerria Eskualdea Bizkaia EAE
Kontsumorako uraren osasun kalifikazioa 2019 Ona - - -
Ur eskari osoa(litroak/bizt./egunak) 2019 172,64 179,87 177,15 176,00

Orri nagusia: Udalmap

Kontakturako telefonoa:945016383

Emaila:Posta elektronikoa