Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Ekonomia eta Ogasun Saila

euskadi.eus-en hasierako sarbidea

Hasiera

Eskaeraren emaitza:

Fitxa metodologikoa

ADIERAZLEA:Udalerriko urteko kontsumo elektrikoa (Kwh/biztanle)
ARDATZA:Ingurumena ata Mugikortasuna
ALORRA:Energia
DEFINIZIOA:
Iberdrola enpresa hornitzaileak udalerrian urtean biztanle bakoitzeko fakturatzen duen elektrizitatea.
KALKULU MEOTODOLOGIA:
formula
NEURRI UNITATEA:
Kwh/Biz.
INFORMAZIO ITURRIAK:

Udal errolda, INE.

Iberdrola

KALKULU MAIZTASUNA:
Urtero
AZKEN DATUAREN URTEA:
2021
OHARRAK:

Adierazle hau kalkulatzeko erabilitako datuak Iberdrola enpresa hornitzaileak udalerriari fakturatutako elektrizitate-kontsumo osoari buruzkoak dira. Bizilekuetako, industriako, zerbitzuetako eta sailkatu gabeko gainerako kontsumoak hartzen dituzte barruan datuok.

Iberdrolak udalerri jakin batzuetan egiten duen energia-hornidura gainerako udalerrietatik bereizten da. Hala gertatzen da, esate baterako, Tolosa, Oñati eta Leintz-Gatzaga udalerrietan (hiruak Gipuzkoan). Haietan udalak hornitzen du energia elektrikoa, udalerri osoan edo zati batean. Energia Iberdrolari erosten dio udalak eta gero eraldatu egiten du, udalerriaren barruan banatzeko eta kontsumitzeko moduko tentsioa emanez.

Bestalde, udalerri batzuetan, enpresa pribatuak daude, zentral hidraulikoak dauzkatenak, elektrizitatea sortu eta Iberdrolari saltzen diotenak.

Euskadi, auzolana