Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Ekonomia eta Ogasun Saila

euskadi.eus-en hasierako sarbidea

Hasiera

Eskaeraren emaitza:

Fitxa metodologikoa

ADIERAZLEA:Gas kanalizatutako familia etxebizitza nagusiko eraikinak (%)
ARDATZA:Kohesio soziala / Bizi kalitatea
ALORRA:Oinarrizko azpiegiturak
DEFINIZIOA:
Gas kanalizatuko instalazioa duten familia etxebizitza nagusiko eraikinen portzentajea, familia etxebizitza nagusiko eraikinen kopuru osoarekiko.
KALKULU MEOTODOLOGIA:
formula
NEURRI UNITATEA:
%
INFORMAZIO ITURRIAK:

Biztanleria eta Etxebizitza Zentsua eta Etxebizitzei buruzko Udal Estatistika. EUSTAT

KALKULU MAIZTASUNA:
Bost urtetik behin
AZKEN DATUAREN URTEA:
2020
OHARRAK:

Adierazle hau Eustateko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Erroldaren emaitzen arabera kalkulatzen da.

Familia-etxebizitza nagusia da eraikin bat osorik okupatzen duen gela edo gela multzoa, bere dependentzia guztiekin, eta, eraiki, berreraiki edo eraldatu izan diren moduari begiratuta, persona bat edo gehiago bizitzeko direnak. Gainera, errolda egin deneko datan ez da beste helburu batzuetarako erabiltzen.

Adierazlea kalkulatzeko, bakarrik eraikinean gas instalazioa izanik banaketa sare baten bitartez gas naturala, hiriko gasa edo gas propanoa jasotzen duten (edo jasotzeko aukera duen) etxebizitzak izaten dira kontuan.

Euskadi, auzolana